Taraldsvikjordet

Narvikgården AS har lenge arbeidet for å utvikle tomten Taraldsvikjordet langs Hamsuns vei i Taraldsvik.
Tomten planlegges utviklet til dagligvarehandel med tilhørende infrastruktur.

Utvikling i området
Tomten er en attraktiv tomt til forretning og dagligvarehandel med god synlighet, nærhet til større boligområder, arbeidsplasser og hovedferdselsårer som E6 og Hamsuns vei. Tiltaket representerer et tilskudd til nærområdet i form av nærbutikk. Realiseringen av nærbutikken vil resultere i en generell oppgradering av tilgrensende og tilhørende arealer for myke og harde trafikanter i form av fortau, gangstier, beplanting, belysning og opphøyd gangfelt.

Tomten grenser til Elvedalen, som har en stor verdi for oss alle. Narvikgården vil ikke fremme et planforslag som ødelegger kvalitetene i parken.

Det er mange hensyn som må tas, og det har tatt tid å finne frem til en helhetlig og god plan der det er mange brukere og interesser skal ivaretas.

Forslag til reguleringsplan
Narvikgården AS har jobbet frem et forslag til reguleringsplan for tomten.

Reguleringsplanforslaget kan du lese mer om her (ved å klikke på dokumentnavnet vil en leservennlig PDF åpne seg i et nytt vindu):

1. Planbeskrivelse Taraldsvikjordet
2. Plankart
3. Bestemmelser
4. ROS-analyse 
5. VAO-rammeplan
6. Flomvurdering Alpinbekken
7. Trafikknotat
8. Geotekniskvurdering 
9. Rapport landskap
Landskapsplan 1
Landskapsplan 2
10. Sol-/skyggeanalyser
11. Notat oppsummering av innkomne merknader

 

Har du  spørsmål du ønsker svar på, send de gjerne til post@narvikgaarden.no så besvarer vi disse så raskt vi kan.

Du kan også lese spørsmål og svar her.

 

Ta kontakt

Eirik Djupvik

By- og arealplanlegger

+47 984 40 434
eirik@narvikgaarden.no