Taraldsvikjordet

På kartet vises tomten Taraldsvikjordet (markert rød tomtegrense), som det planlegges å utvikle.

Narvikgården AS har lenge arbeidet for å utvikle tomten Taraldsvikjordet langs Hamsunsvei i Taraldsvik.
Tomten er under utvikling til dagligvarehandel med tilhørende parkeringsplass, varemottak og avkjørsler.

Utvikling i området
Tomten er en attraktiv tomt til forretning og dagligvarehandel med god synlighet, nærhet til større boligområder, arbeidsplasser og hovedferdselsårer som E6 og Hamsunsveg. Tiltaket kan representerer et tilskudd til nærområdet i form av nærbutikk. Realiseringen av nærbutikken vil resultere i en generell oppgradering av tilgrensende og tilhørende arealer for myke og harde trafikanter i form av fortau, belysning og opphøyd gangfelt.

Tomten grenser til Elveparken. Elveparken har en stor verdi for oss alle og Narvikgården vil ikke fremme et planforslag som ødelegger kvalitetene i parken.

Forslag til reguleringsplan
Narvikgården AS jobber i dag med utarbeidelse av forslag til reguleringsplan for tomten.

Det er mange hensyn som må tas, og det tar tid å finne frem til en helhetlig og god plan og det er mange brukere og interesser skal ivaretas.

Ta kontakt

Eirik Djupvik

Arealplanlegger

+47 984 40 434
eirik@narvikgaarden.no