Utvikling av Taraldsvikjordet

Pressemelding 09.02.2023

Har endret butikken. Nå er det små konsekvenser for Elvedalen

Det nye planforslaget for butikk på Taraldsvikjordet er nå klar. Nå får Elvedalen tilnærmet like gode solforhold som før. Og enklere og bedre tilgjengelighet.

NorgesGruppen har lenge ønsket å bygge en ny butikk nord for Narvik sentrum. I det som i dag hovedsakelig er krattskog på Taraldsvikjordet har man sammen med Narvikgården nå funnet en løsning som gjør at butikken i minimal grad endrer sol- og skyggeforholdene i Elvedalen. Dagens vegetasjon kaster også skygge av seg.

Vi har sjelden eller aldri opplevd et lignede engasjement. Dette har vi tatt på største alvor, og vi har nå funnet en løsning som etter vår mening gjør parken langt mer tilgjengelig for folk flest. I tillegg vil kvaliteter som parkering, oppgraderte stier og steintrapp være noen av elementene som vil forskjønne området, sier Bjørnar Evenrud – direktør i eiendomsutviklingsselskapet Narvikgården.

Styrker bydelen

Han mener den nye butikken vil styrke bydelen Taraldsvik.

Allerede er Narvik Ungdomsskole tatt i bruk, TECO2030 har ansatt sine første medarbeidere og i løpet av 2024 planlegges det åpning av Nye Narvik Sykehus. Til sammen utgjør dette over 1000 nye arbeidsplasser og flere hundre elever som til daglig vi ha sin naturlige tilknytting til området. Det er slett ikke unaturlig med en ny butikk her, sier Evenrud.

Med klatrehall, crossfit-senter og padel-baner i Teknologibyen er det nå økt trafikk i området – og kundegrunnlaget har vokst. Det foreligger også planer om å utvikle både Elvedalen og Ornesvika.

En slik utvikling skaper også andre muligheter, og for NorgesGruppen har dette forsterket troen på og ønske om å etablere en Kiwi-butikk på Taraldsvikjordet. Vi ser et stadig voksende behov for etablering av en ny nærbutikk sentralt i Taraldsvik, sier Ola Svendsen, adm. direktør i NorgesGruppen Nord AS.

Som i resten av landet er kampen om dagligvarekundene også i Narvik stor. Vi har en relativt liten del av dette markedet, og ønsker å legge til rette for at Narvik skal få et fullgodt lavpristilbud i denne delen av byen, og med dette forhåpentligvis også bidra til mindre handelslekkasje til Sverige, sier Svendsen.

Hensyntar sol og skygge

Forslaget til reguleringsplan som er utarbeidet hensyntar tidligere bekymringer særlig rundt påvirkning av sol og skyggeforholdene i det populære utfluktsområdet. Et mål har vært å finne løsninger som blant annet vil være med å bedre tilgjengelighet og adkomst til Elvedalen både for beboere og besøkende, sier adm. direktør Bjørnar Evenrud i Narvikgården.

Han opplever at det store engasjementet har skapt noen myter om byggingen.

For Narvikgården er det viktig at diskusjonene og fremtidige beslutninger er basert på fakta, derfor er alle dokumenter i reguleringssaken nå tilgjengeliggjort på våre hjemmesider. Der finnes det også en video som viser hvordan den nye Kiwi-butikken vil fremstå i terrenget, sier han.

For ytterligere informasjon kontakt:

Bjørnar Evenrud, adm. direktør Narvikgården AS, 992 31 254
Ola Svendsen, adm. direktør NorgesGruppen Nord AS, 908 70 949

Har du  spørsmål du ønsker svar på, send de gjerne til post@narvikgaarden.no så besvarer vi disse så raskt vi kan.

Ta kontakt

Bjørnar Evenrud

Administrerende direktør

+47 992 31 254
bjornar@narvikgaarden.no

Publisert: 9. feb 2023