Vår samfunnsrolle

Narvik i vinterdrakt. Foto Trine Bjørkli

Narvikgården er 100 % eid av Narvik kommune. I tillegg til våre primære oppgaver innen nærings-/byutvikling og utleie/drift av eiendom har vi en samfunnsrolle å ivareta.

Noen oppgaver påtar vi oss selv da det er i samsvar med ønsket byutvikling, andre oppgaver blir vi pålagt av vår eier Narvik kommune. Det er viktig at slike samfunnsoppgaver står i forhold til vår økonomiske evne til å gjennomføre disse på en god måte.

En ny bydel
Arbeidet med å etablere infrastruktur på trekantområdet ble påbegynt i 2007. Hittil har Narvikgården bygd infrastruktur på Trekanten for 85,4 millioner kroner, der Narvikgården har dekket 74,9 millioner kroner. De resterende 10,5 millioner kroner er finansiert av Narvik Vann KF, Nordland Fylke, LKAB og Nordkraft.

Narvikgården har benyttet salgsgevinst og inntekter fra festeavtaler i området til å finansiere planleggingen og utbyggingen av denne nye bydelen i Narvik.

På denne måten har Narvik fått bygd ut en helt ny bydel uten at Narvik kommune har vært nødt til å ta noen direkte kostnader, og samtidig har man fått etablert nye virksomheter og nye arbeidsplasser.

Narvik kommune har vederlagsfritt overtatt byggetrinn I og II av infrastrukturen på Trekanten. Trekantområdet er nå nesten fullt utbygget og minimum 50 nye arbeidsplasser er etablert. Kun en ubebygd tomt gjenstår.

Gir positive ringvirkninger
I forbindelse med byggingen av Narviks nye storstue, flerbrukshallen Nordkraft Arena, har Narvikgården forpliktet seg til å drifte denne  overfor Nordkraft AS. Narvikgårdens forpliktelse over denne perioden er beregnet til rundt 14-16 millioner kroner.

Ishallen er et viktig bidrag til bolyst og folkehelse, og det er stort engasjement rundt Narvik Ishockeyklubbs prestasjoner, samt aktiviteter i hallen for barn og ungdom. Opprykket til Fjordkraft-ligaen gir positive ringvirkninger knyttet til økt besøk i Narvik, med overnatting og handel.

Narvikgården har hatt og har fremdeles et ansvar forbundet med videre utvikling av tilbudene i Narvikfjellet. Sammen med dagens hovedeier jobber man langsiktig for å få på plass en fremtidig lønnsom og bærekraftig drift. Et mulig VM 2027 i Narvik vil gi store ringvirkninger for Narvik, blant annet som reiselivsby.

I tillegg til disse største samfunnsoppgavene yter vi også en del årlige tilskudd til drift av lag og foreninger, og vi garanterer på vegne av kommunen for finansiering og spillemidler ved utbygging av flere idrettsanlegg i kommunen.

Har du spørsmål, ideer eller innspill – ta gjerne kontakt med oss!