Næringsutvikling

Foto Kjetil Janson

Narvikgården AS arbeider tett sammen med Futurum AS og Narvik Havn KF for å legge til rette for en positiv næringsutvikling i Narvik kommune.

Futurum AS er næringsselskapet til Narvik kommune og har rollen som kommunens førstelinjetjeneste. Futurum AS bistår i en tidlig fase i forbindelse med nye etableringer og knoppskyting i det eksisterende næringsliv.

Blant oppgavene er:

  • Etablererveiledning og tilrettelegging for gründere og bedrifter.
  • Nettverksarbeid og tilstedeværelse på viktige arenaer
  • Initiativtaker og samhandlingsrolle.
  • Kontaktpunkt og vertskapsfunksjon.
  • Forvalter av kommunens næringsfond.

Futurum AS skal være pådriver og tilrettelegger for regional vekst og utvikling.

Narvik Havn KF er sentral i utviklingen av Narvik som et transport- og logistikksenter. Havna er isfri og godt skjermet for vær og vind. Fra dypvannskaia går det jernbanespor med forbindelse til Sør-Skandinavia og Sentral-Europa, samt Asia og Russland.

Narvikterminalen ligger sentralt i havneområdet og har en viktig rolle i internasjonal logistikk. Det meste av dagligvarer til Nord-Norge kommer til Narvik fra Oslo med jernbane via Sverige. Fra Narvik går det daglige godstog med blant annet store mengder fisk som skal til markeder i Europa.

Narvik havn består av fire havneavsnitt: LKABs bulkhavn, det sentrale havneområdet med utstikkerkaiene og cruisekai, dypvannskai, containerkran, ro-ro-rampe og andre intermodale fasiliteter på Narvikterminalen og Narvik Bulkterminal som består av kai med tilhørende lager og lossing av jernmalm.

Har du spørsmål, ideer eller innspill – ta gjerne kontakt med oss!