Gavetildeling til samfunnsnyttige formål

Haikjeften 2019

Narvikgården støtter for å bidra til trivsel gjennom et levende idretts-, frilufts- og kulturliv i Narvik kommune og bidrar hvert år med støtte til lag, foreninger, aktiviteter og arrangementer som skaper positivitet og god markedsføring i og for Narvik kommune.

Årlige økonomiske bidrag forutsetter at Narvikgården har overskudd på driften, og kan gis til:

  • Lag og foreninger i Narvik kommune som driver aktivitet for barn, ungdom og voksne og som dermed skaper aktivitet i byen, og gir tilbud til kommunens innbyggere.
  • Aktiviteter, arrangement og festivaler som skaper positivitet, liv og røre i Narvik kommune.
  • Arrangement/aktivitet som skaper positiv omtale for Narvik kommune.
  • Arrangement/aktivitet som gjør det attraktivt å besøke Narvik kommune.
  • Arrangement/aktivitet som gjør det attraktivt å bo i Narvik kommune.

Tildeling av støtte
Gavetildeling av midler fordeles èn gang i året med bakgrunn i mottatte søknader.

Støtten har ulike former og er rettet mot mange forskjellige formål. I tillegg til å treffe mange mottakere, har vi også en del store engasjementer som Vinterfestuka, Haikjeften, Narvik Ishockeyklubb, LKAB Cup, Narvik Slalåmklubb m.fl.

1. Hvem kan søke?
Alle lag/foreninger som driver organisert innenfor kultur og idrett i Narvik kommune.

2. Formål
Støtten skal brukes til å skape aktivitet innen kultur og idrett i Narvik kommune. Man kan søke om midler til arrangementer, aktiviteter eventuelt utstyr, der vi ønsker at midlene som tildeles skal utløse aktivitet. De som søker må legge ved budsjett eller finansieringsplan, alt etter hva man søker om.

3. Søknadsfrist og tildeling
Neste søknadsfrist er 1.juni 2024.

4. Søknadsskjema
Søknadsskjema publiseres i 1. mai hvert år (se faktaboks).

5. Profilering og gjenytelser
Søkere som får tildelt støtte skal profilere Narvikgården gjennom for eksempel media, nettsider, sosiale medier, annonser, plakater, med skilt, klistremerker eller annet. Dette avtales nærmere i en samarbeidsavtale.

Vi ønsker at våre støttemidler kan bidra til et mer attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn.

Søknadsfrister

1.juni 2024

 

Søknadsskjema

Link til søknadsskjema
(åpnes 1.mai 2024)

 

Kontakt oss

E-post: 
post@narvikgaarden.no

Emne:
Søknad om støtte til samfunnsnyttige formål

TILDELING VÅREN 2023

Ankenes Røde Kors
Ballangen Bygdeutviklingslag
Ballangen Turnforening
Foreldrerådet for dans, Narvik kulturskole
Foreldrerådet, Håkvik skole

TILDELING HØSTEN 2022

Ankenes Alpinklubb
Ankenes Skolekorps
Bjerkvik og omegn historielag
Narvik Buldrehall
Narvik Innebandyklubb -Wizards
Narvik Teaterlag
Narvik Turnforening

Ta kontakt

Unni Forshaug

Kontorleder

+47 971 57 393
unni@narvikgaarden.no