Teknisk Kvartal

Europan 2017 Vinnerprosjektet “On reflection” av Martin Berg og Matilda Schuman

I 2017/2018 har Narvikgården på vegne av Narvik kommune planlagt og gjennomført Europan14, verdens største arkitektkonkurranse.

Teknisk kvartal ble valgt som område da dette er et kvartal midt i sentrum og som har et stort potensiale for utvikling av sentrum.

Mangfold i byen
Hovedmålet for prosjektet er å skape et levende sentrum / kvartal i Narvik, hvor unge kan møtes, bo og starte opp nye bedrifter, samt bidra til økonomisk og sosialt mangfold i byen.

Europan14 ble avsluttet i 2018 hvor vårt prosjekt ble presentert på avsluttende samling i Brussel. Det jobbes nå videre med realisering av Teknisk kvartal.

Juryens begrunnelse
Vinneren av den internasjonale arkitektkonkurransen ble offentliggjort 30.11.2017 og her er juryens begrunnelse:

Vinnerforslaget ‘On Reflection’ foreslår en trinnvis utvikling av Teknisk Kvartal. Juryens begrunnelse for å velge dette prosjektet er at arkitektene på en overbevisende måte viser at de eksisterende bygningene kan brukes som et strukturelt rammeverk, som ikke nødvendigvis trenger en omfattende transformasjon, for å skape gode byrom. Prosjektet foreslår to offentlige byrom, et som er mer formelt og som henvender seg til Kongens Gate, og et annet mer uformelt på baksiden som knytter seg til Bromsgårdsparken og Rådhuset. 

Arkitektene har i vinnerforslaget gått grundig til verks og undersøkt potensiale til de eksisterende bygningene. De foreslår å transformere disse til ny bruk, i tillegg til å foreslå to nye bygninger på tomten. Den ene bygningen er et tilbygg til verkstedet i nedre del av Teknisk Kvartal, dette bygget inneholder publikumsrettet program; Teknorama og Newtonrom. Den andre bygningen, som heter Unité, inneholder blant annet boliger og definere en et byrom på øvre del av tomta.