Sentrumsgården

Sentrumsgården, Kongens gate 51

Sentrumsgården i Kongens gate 51 har nå gjennomgått første del av en utvendig rehabilitering.

Det er utført er vindus-/ og glassbytte på tre etasjer samt glasstårnet helt opp. Dette var nødvendig å få utført da det var noen lekkasjer på de gamle vinduene som var fra perioden 1986 – 1998. I tillegg er det montert ny solavskjerming på vinduer som nå ble byttet , da den gamle solavskjermingen var mangelfull og hadde flere defekter. Arbeidene ferdigstilles i disse dager.

De resterende vinduer og solavskjerming vil bli utbedret samtidig med at fasaden skal renoveres, det vil si at dagens utseende der det er brukt fasadeplater med tegl, vil på sikt bli byttet. Dette arbeidet vil vi se på i en større sammenheng der også Teknisk Rådhus, brannstasjonen, OT-Gården og verkstedbyggene som i dag eies av Narvik kommune inngår.

Den videre planlegging har så vidt begynt, nøyaktig fremdriftsplan er så langt ikke fastsatt.

Narvikgården ser frem til en spennende utvikling som vil være med på å sette sitt preg på sentrum.

 

Ny solavskjerming i 1.-3. etasje

Ta kontakt

Rune H. Pettersen

Senior prosjektleder

+47 975 64 261
rune@narvikgaarden.no