Kikindas Plass

Foto Terje Dahl

Torvhallen i Narvik sto ferdig i 1930 og var en av de første og flotteste mathallene i landet med en fasade på 60 meter og et areal på 13000 kvadratmeter. Torvhallen hadde et unikt innendørs handelsmarked hvor blomsterhandlere sto side om side med et titalls fiske- og grønnsakhandlere og tilbød et vidt spekter av varer.

Renovering og oppgradering
På 1970-tallet var Torvhallen Narviks daglige storstue og møteplass for befolkningen, før Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum overtok lokalene for utvidelse av museet. I 2016 flyttet Krigsmuseet til nye og flotte lokaler på Det 4. Hjørnet og Narvikgården AS kjøpte Torvhallen fra Narvik kommune.

I 2017 startet Narvikgården arbeidet med utvikling av eiendommen og målet er å skape liv og røre i byens sentrum. Det var store lekkasjer fra Torvhalltaket og Kikindas plass og i 2018 starter prosjekteringen for tetting av tak samt oppgradering av Kikindas plass.

Allerede i 2019 var arbeidet med tetting av tak i gang, men det pågående arbeidet måtte avsluttes tidlig på høsten da frost og snø satt en stopper for videre arbeid.

Edvardsen og hornmusikk
Renovering og oppgradering av Kikindas plass er i sin helhet dekket av Narvikgården, som bl.a. inkluderer belegningsstein i granitt. 5 nye lysstolper og 4 nye flaggstenger på Kikindas plass ble montert høsten 2020 og disse ble gitt i gave fra Sparebanken Narvik, noe som gir en ensartet belysning både i Søndre Torvhalltrapp og på Kikindas plass.

Renoveringsarbeidet ble ferdigstilt i oktober 2020 og 2. november 2020 ble Kikindas Plass offisielt re-åpnet ved ordfører Rune Edvardsen og hornmusikk.

Det eneste som nå mangler er et informasjonsskilt, som skal fortelle besøkende historien om Kikindas Plass og dette vil komme på plass i løpet av våren 2021.

Til byens befolkning
I fremtiden er det Narvik kommune, Veg og Park som har ansvaret for daglig drift av drifter parken.

Narvikgården har gitt en helt ny, oppgradert Kikindas plass og park tilbake til byens befolkning, og vi håper at den blir flittig brukt og satt pris på.

Vi retter en stor takk til Terje Dahl, som har tatt over 100 bilder av renoveringsarbeidet på Kikindas Plass.

Se komplett bildedokumentasjon i Fremover

 

Oppstart arbeider september 2019
Mai 2020
Juni 2020
27 07 20
27 07 20
August 2020
Matjord til gressplenen
Første gressklipping

Ta kontakt

Rune H. Pettersen

Senior prosjektleder

+47 975 64 261
rune@narvikgaarden.no