Frydenlundsforbindelsen

I krysset Kirkegata/Framnesveien/Tunnelveien skal det bygges en rundkjøring

Arbeidet med Frydenlundsforbindelsen er startet opp, forteller Rune Pettersen i Narvikgården, som er leid inn av byggherre Narvik kommune som prosjektleder i forbindelse med bygging av ny vei. Det er strekningen mellom den nye «Bolagstunnelen» og Kirkegata som nå skal bygges slik at forbindelsen kan ferdigstilles.

Tunnelen ble ferdig for flere år siden, nå gjenstår utvidelsen av en vei og bygging av en rundkjøring før Malmporten er bundet sammen med Frydenlund. Store deler av Frydenlundforbindelsen er allerede bygget, fra den store rundkjøringen i Malmporten via en tunnel og til Malmveien.

Anleggsfirmaet A. Markussen AS utfører arbeidet, etter å ha fått tilslaget da kontrakten ble lyst ut. Oppdraget er estimert til 15 millioner kroner og veien skal, hvis alt går etter planen – stå ferdig i oktober 2021. Den nye veien skal gi en alternativ forbindelse til og fra bydelen Frydenlund via tunnel og Malmporten handelspark.

Bygde tunnelen
Flere alternative traseer for hvor veien skulle gå videre har vært utredet, men til slutt ble valget å utvide Tunnelveien fra krysset med Malmveien, via kryss med Stormyrveien og frem til krysset Kirkegata/Framnesveien der rundkjøringen skal bygges.

Det var LKAB som bygde tunnelen i forbindelse med selskapets store malmsiloanlegg på rangerstasjonen. Tunnelen var for det meste ferdig og ble brukt i forbindelse med Arctic Race i 2015, men resten av forbindelsen har ikke vært mulig å få ferdig før nå.

Bedre tilgjengelighet
Etter planen skal arbeidene være ferdig i oktober 2021. Da vil Malmporten handelspark få bedre tilgjengelighet og forbindelsen vil føre til mindre trafikk i sentrum.

Et samarbeid mellom mange aktører har gjort at Frydenlundforbindelsen kunne bygges, blant disse er LKAB, Narvik kommune, Narvik Vann KF og Narvikgården AS.

Foto: A. Markusseen

Ta kontakt

Rune H. Pettersen

Senior prosjektleder

+47 975 64 261
rune@narvikgaarden.no