Bygulvstrategi

Narvik kommune, Polaris Eiendom og Narvikgården går sammen om å planlegge byrommene, bygårdene og førsteetasjene i Narvik sentrum. Denne typen samarbeid er nytt av sitt slag i Norge.

Vi har gått sammen om å utvikle en strategi for å gjøre Narvik sentrum til den beste versjonen av seg selv. Narvik står foran store muligheter – flere store industrieventyr kan bli realisert i kommunen og på turistsiden er hele Nord-Norge et «hot spot». Vi ønsker å Narvik sentrum til den beste versjonen av seg selv.

Vi tror det handler om å gi byen og innbyggerne alle de tilbud en moderne by er forventet å ha (handel, service, kultur, servering etc.), pakket inn i et tiltalende ytre, basert på Narviks historie og kultur.

Vi vil skape et varmere og mer inkluderende Narvik sentrum, som trekker folk til seg og får dem til å bli. Kort fortalt vil vi utforme gater og torg som skjermer for været, som gir lys og varme, og som ser finere ut. Så skal sentrum ble en opplevelse for hele familien, med alle de tilbud man ønsker seg innen handel, service og servering, og kanskje flotte lekeplasser. Ikke minst er det viktig med tilbud på gateplan med en god lokal snert. Grepene vi gjør må stå i stil med narvikingenes stolte historie og store fremtidsvyer, sier Rolf Thorsen, administrerende direktør i Polaris Eiendom.

Narvik kommune, Polaris Eiendom og Narvikgården inngår nå et samarbeid om et bygulvsdokument som vil legge føringer for en helhetlig og god utvikling av Narviks bygulv. Samarbeidet skal bidra til forutsigbarhet og entusiasme i videre prosess for både myndigheter og utbyggere.

At byplanlegging skjer i tett felleskap mellom kommune og eiendomsutviklere gjennom en felles bygulvstrategi er helt nytt i norsk sammenheng. Kvaliteten på det vi kommer frem til kan bli veldig mye bedre enn hvis vi sitter hver for oss. Og vi kan få på plass gode tiltak langt raskere enn hvis vi sitter i hver vår silo, sier administrerende direktør i Narvikgården, Bjørnar Evenrud.
Et bygulvsdokument er et middel for felles samling og forankring av innbyggernes, myndighetenes og grunneiernes mål og forslag for de mange byrommene, bygårdene og førsteetasjene i Narvik sentrum.

Narvik er i støpeskjeen for en ny industrihistorie. Skal vi rekruttere mennesker til jobb og familieliv i Narvik, er vi avhengig av et sentrum som fungerer godt, sier rådmann i Narvik kommune, Lars Skjønnås.
Rådmannen understreker at de er helt avhengige av engasjementet fra dagens innbyggere.

Vi er fulle av forventinger til hva vi får ut av denne prosessen. Nå får vi dykket ned og sett på potensialet, så skal vi være påpasselige med å ta hensyn til hva innbyggerne mener. Entusiasmen den gjengse Narvik-boer utviser, er helt essensielt for å lykkes med dette prosjektet, sier Skjønnås.
Rolf Thorsen i Polaris Eiendom ledet arbeidet med utviklingen av bygulvene i Bjørvika i Oslo, hvor arkitektkontoret A-lab var en sentral rådgiver. Han vil trekke på disse erfaringene når Narvik sentrum skal utvikles, og lover at innbyggerne skal tas med på råd.

I løpet av første halvår neste år vil vi invitere folk til å delta i planleggingen. Folk skal få melde hva slags tilbud de ønsker seg, slik at vi treffer behovene. De store fysiske tingene tar lengre tid å få på plass, men det er mye som kan gjøres med kunst og dekorasjoner, lys, benker og lekeplasser. Når vi ser ting samlet og under ett får vi en helt annen mulighet til å legge i kraft og ressurser i utviklingen, blant annet ved å trekke inn Norges fremste arkitekter i arkitektkontoret A-lab, sier Thorsen.

Om Polaris Eiendom:

Polaris Eiendom skal bidra til å utvikle nord-norske bysentra til å bli Norges mest attraktive. Vi skal, i samarbeid med lokale krefter, tilby våre leietagere og lokalsamfunnene Norges mest bærekraftige og attraktive bygninger og byrom. Vår utvikling skal baseres på, og være en forsterker av den lokale identitet.