Våre verdier

Virksomheten vår er kontinuerlig i utvikling, men våre tre verdier står fast, og de definerer vår kultur og er kjernen i alt vi gjør.

ANSVARLIG

Vi er en seriøs og solid utviklingsaktør som jobber for det beste for Narvik-samfunnet. Vi er grundige, åpne og setter en høy etisk standard for vårt arbeid. Ved å være Ansvarlige bygger vi tillit, en grunnleggende faktor for å være en langsiktig og verdiskapende organisasjon.

KOMPETENT

For oss innebærer Kompetent å ha god innsikt og evne til å løse utfordringer. Gjennom aktiv tilegnelse av nødvendig kunnskap sikrer vi leveranser på et høyt nivå. Vårt kompetente og erfarne fagmiljø skaper konkurransekraft og gjør oss til en attraktiv eiendomsaktør i regionen.

ENGASJERT

Engasjert kjennetegnes av vår ekte interesse og aktive deltakelse lokalsamfunnet. Vi er positivt innstilte, løsningsorienterte og tar initiativ. Ved å være til stede, lytte og bidra aktivt, arbeider vi hver dag for å utvikle både oss selv, Narvikgården og Narvik-samfunnet.