Styret

Punsvik Foto

Styret i Narvikgårdens består av:

Styreleder Thomas Nygård 2023-2025
Styremedlem Stig Nerdal 2023-2025
Styremedlem Marie Lovise Ve 2023-2025
Styremedlem Torje Kosmo Karlsen 2023-2025
Styremedlem Cathrine Kaarbø 2022-2024
Ansatterepresentant Rune Hakvåg Pettersen 2022-2024
1. varamedlem Bjørn Harald Larsen 2023-2025
2. varamedlem Morten Lorentzen 2022-2024
3. varamedlem Ellen M. Iversen 2022-2024
Vara ansatterepr. Eirik Djupvik 2022-2024