Fakta og historikk

Scandic Narvik

Narvikgården AS eies 100 % av Narvik kommune, og driver hovedsaklig by- og eiendomsutvikling med utgangspunkt i egne eiendommer og bygg. Selskapet arbeider også med andre oppgaver som bidrar til vekst og utvikling.

Narvikgårdens visjon er:

Etablering, trivsel og vekst i Narvikregionen

Selskapet har satt som mål å lykkes gjennom aktivt og nært samarbeid samt langsiktig tenkning sammen med eier, næringslivet og innbyggerne i Narvik kommune.

Etableringen av Narvikgården AS har bakgrunn i at NSB og LKAB solgte eiendommer og bygg til Narvik kommune i årene 1998 til 2001. Dette ble gjort som en del av en omfattende avtale mellom kommunen og selskapene og Narvikgården AS ble etablert i 2001 for å forvalte og utvikle eiendommene.

Eiendoms- og byutvikling
Selskapet har som forretningsidé å drive by- og eiendomsutvikling primært innenfor egne arealer, selge, bygge og leie ut egne eiendommer i Narvikregionen. Sekundært delta i annen virksomhet som naturlig faller inn under eiendoms- og byutvikling, herunder også delta som aktiv eier i andre selskap. Selskapets forretningskontor ligger i Narvik.

I samsvar med kommunens strategiske næringsplan har vårt hovedfokus vært rettet mot:

  • Klargjøring for salg og utleie av næringsarealer
  • Oppføring av nye bygg og kjøp av eksisterende for utvikling, utleie og salg
  • By- og samfunnsutvikling
  • Andre aktiviteter for å bidra til trivsel og bolyst i vår region

Et langsiktig perspektiv
Ut fra våre kunders behov og føringer fra Narvik kommune jobber vi i tillegg til utvikling og utleie av næringsareal- og bygg, spesielt med tilrettelegging for logistikk- og transportbedrifter.

Narvikgården har utstrakt kontakt med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale miljøer og investorer, og baserer sin virksomhet etter forretningsmessige prinsipper med et langsiktig perspektiv.

Les våre årsmeldinger her.