Kompetanseheving innfor bærekraftige anskaffelser

Foto | Futurum

For Narvikgården er bærekraft og miljøbevissthet ett av våre fire strategisk satsningsområder.

Senior prosjektleder Rune H. Pettersen og arealplanlegger  Eirik Djupvik har deltatt på et 2 dagers kompetansehevingsprogram innenfor bærekraftige anskaffelser, sammen med deltakere fra Narvik kommunes eiendomsavdeling,  avdeling for klima og miljø, HRS, Indira, Narvikregionen Næringsforening,  Narvik Vann, Narvik Havn og Futurum.

Temaene var dagsaktuell for  arbeidet med bærekraftig utvikling.
De nye kravene fra Regjeringen som trådte i kraft ved inngangen av 2024 gjør at det offentlige må vekte 30 % på bærekraft i anskaffelser. Dette påvirker mange fra det private næringslivet, og hvilke kriterier som stilles bør utarbeides i et tett samarbeid med entreprenørene, slik at risikoen for at lokale bedrifter ikke når opp til kravene de offentlige stiller, minimeres. Resultatet av et godt samarbeid kan være at man avdekker de mest relevante krav som dekker 30 % bærekraft, slik at lokale tilbydere har mulighet til å være med i konkurransen.

Under disse to dagene fikk vi en grundig innføring om bærekraftige anskaffelser i praksis, med påfølgende juridisk del knyttet til lovverk om offentlige anskaffelsesprosesser og vi fikk presentert gode verktøy innkjøpere kan benytte seg av.

Kompetansehevingsprogram ble arrangert av Futurum i samarbeid med Narvikregionen Næringsforening, under prosjektet “Stetindprogrammet”.

Kursholder NIMA Utdanning, har sine røtter helt tilbake til 1961, og har siden den gangen knyttet teori og innkjøpsfaglig praksis sammen. De er lendende kursleverandør i Norge innfor fagområdene innkjøp og offentlige anskaffelser, herunder sertifiseringskursene SOA Basis og SOA Bærekraft. 

 

Publisert: 9. feb 2024