Taraldsvikjordet

Narvikgården er veldig tilfreds med at politikerne i Narvik valgte å følge opp tidligere vedtak og signaler.

Narvikgården har stor respekt for det arbeidet Taraldsvik Vel har lagt ned med selve Elvedalen over lang tid. Vi tror at den helhetlige løsningen som nå er vedtatt bidrar til å gjøre Taraldsvik enda mer attraktivt.

Sjelden eller aldri har vi opplevd et lignede engasjement. Dette har vi naturlig nok tatt seriøst, og Narvikgården har nå funnet en løsning som gjør parken langt mer tilgjengelig for folk flest. I tillegg vil kvaliteter som parkering, oppgraderte stier og steintrapp være noen av elementene som forskjønner området i stor grad

Når vi nå etter 13 års arbeid kan gå over i neste fase vil arbeidet med bygging av Kiwi etter hvert starte opp. Dette skjer i regi av NorgesGruppen som vil være i førersetet og må derfor svare nærmere rundt videre fremdrift. Låven vil, som et viktig kompenserende tiltak, bli revet og vi ønsker på nytt å invitere Taraldsvik Vel til å være med å finne gode løsninger sammen med NorgesGruppen og Narvikgården.

Publisert: 10. nov 2023