Nytt rekkverk i Vassvik

Nytt rekkverk i Vassvik

Som grunneier i deler av Vassvikområdet har vi tatt ansvar og ryddet trekantområdet ved Vassvikkaia.

Som en del av vårt samfunnsengasjement har vi fjernet både busker, kratt og ugress.
Det gamle rekkverk som over tid var blitt slitt og ødelagt av vær og vind samt påkjørt gjentatte ganger i forbindelse med blant annet snørydding er også fjernet.

Det ødelagte rekkverket er erstattet med et nytt rekkverk, i samme utførelse som opprinnelig.

Vi håper området nå fremstår for en tryggere ferdsel.

Publisert: 20. okt 2023