Vi regulerer for å forbedre

Kronikk av Bjørnar Evenrud, 04.05.2023

«Det planlegges ikke en butikk nede i den naturperlen som Elvedalen er»

Endringer skaper debatt, som forslaget til detaljreguleringen av Taraldsvikjordet mellom Hamsuns vei og Elvedalen.

Det er bra! Narvikgården er glad i debatt om sak. Folk engasjerer seg og er opptatt av samfunnet rundt seg.
Debatt kan også gi nye perspektiver, muligheter og grunnlag for å få frem bedre løsninger.

I 2016 besluttet kommunestyret etter en lengre debatt, å ikke vedta forslaget til reguleringsplan som innebar en bebyggelse på Taraldsvikjordet som ville kunne ha stor påvirkning på Elvedalen. Det var et godt vedtak!

Oppdraget til Narvikgården har senere vært å utvikle tomta i tråd med politiske overordnede føringer. Vi lyttet nøye til signalene og har lagt frem et forslag til en løsning for Taraldsvikjordet som hensyntar tidligere bekymringer, særlig rundt påvirkning av sol og skyggeforholdene i det populære utfluktsområdet.

Et mål har vært å finne løsninger som blant annet vil være med å bedre tilgjengelighet og adkomst til Elvedalen både for beboere og besøkende. Vi har ikke hensyntatt de som eksempelvis ønsker landbruk eller status quo. Det sistnevnte vil ikke gi forbedringer for noen.

Taraldsvik blir en stadig mer sentral bydel, og vi mener den nye butikken vil styrke området. Narvik Ungdomsskole er tatt i bruk, TECO2030 har ansatt flere medarbeidere, og i løpet av 2024 planlegges det åpning av Nye Narvik Sykehus.
Til sammen utgjør dette over 1000 nye arbeidsplasser og flere hundre elever som til daglig vi ha sin naturlige tilknytting til området.

Vi mener en etablering av butikk på Taraldsvikjordet vil bidra til en god løsning, som er av stor betydning for utvikling av helheten i området. Mulighetsrommet er der, men det gjelder å løfte blikket og se etter mulighetene.

Vi skulle gjerne ønsket å diskutere gode løsninger med representantene for Taraldsvik bydel i større grad, men Taraldsvik Vel har takket høflig nei til våre invitasjoner. Det synes vi er synd, særlig med tanke på at det finnes mange, også i nærområdet, som ønsker etableringen velkommen.

Polariseringen som fremkommer i sosiale medier oppleves ikke spesielt konstruktivt og er dessverre ofte unyansert og lite faktabasert.

Narvikgården har tilgjengeliggjort all informasjon om reguleringsplanen på våre hjemmesider fra første dag, i håp om en debatt basert på det som faktisk er foreslått. Vi håper dette blir lest. Kanskje spesielt den delen som viser at det ikke planlegges en butikk nede i den naturperlen som Elvedalen er.

Bare for å presisere og gjenta:
Den nye reguleringen er i samsvar med de politiske signalene som er gitt siden kommunedelplanens arealdel ble vedtatt i 2011.
Tomta Taraldsvikjordet er adskilt tydelig fra parken. Det reguleres et grønt belte, en «buffer», mot Elvedalen. Vi regulerer inn en sti til et mulig utsiktspunkt mot parken, en sti som sammen med en mer opparbeidet inngang og adkomst fra Hamsuns vei vil forbedre området for brukere og naboer.
Bygget er avdempet vesentlig i høyde. Vareinngang er skjermet fra naboer. Og parkering til nytte for parkbrukere og butikk er i området mot øst – og skjermet fra park og naboer.

Vår hensikt og vårt mål er å regulere for å forbedre, og det gjelder også parken.

Vår inderlige oppfordring er:

Les beskrivelsene, se på tegningene, og fortsett debatten på dette grunnlaget.
Det bør gi mindre polarisert debatt, og da kan vi lettere forbedre i lag.

 

 

Illustrasjon Taraldsvikjordet
På kartet vises tomten Taraldsvikjordet (markert rød tomtegrense), som det planlegges å utvikle.

Publisert: 5. mai 2023