Taraldsvikjordet

Illustrasjon Kiwi-butikk

Arbeidet med å regulere Taraldsvikjordet har pågått i over 10 år. Det er derfor trist at noen mener at de ikke er koblet på prosessen før i tolvte time. Det sier direktør Bjørnar Evenrud i Narvikgården.

For over to år siden startet arbeidet med den reguleringsplanen for Taraldsvikjordet som nå er lagt frem til behandling. Allerede på den tiden var prosjektet godt kjent fra tidligere reguleringsprosesser.

Narvikgården inviterte ved restarten i 2020 Taraldsvik Vel til å bidra inn i det forestående arbeidet. De takket dessverre nei til vår invitasjon. Arbeidene ble derfor iverksatt uten deltakelse fra en aktør som vi mener var viktig for arbeidet mer området, sier Evenrud.

Da reguleringsforslaget var ferdig, inviterte Narvikgården beboerne i Taraldsvik bydel generelt og styret i Taraldsvik Vel spesielt, til et informasjonsmøte. På dette møtet ble allerede kjente forslag presentert, uten større overraskende elementer som ikke er fremkommet tidligere. Utformingen og plasseringen er optimalisert for å begrense påvirkningen på naboeiendommen Elvedalen.
Som alle kjenner til, ligger ikke Taraldsvikjordet i selve Elvedalen. Slik sett har hovedelementene vært kjent i lang tid, fortsetter Evenrud.

Taraldsvik Vel kunne dessverre ikke delta på informasjonsmøte, men vi har i ettertid gjennomført et eget møte med deler av styret. Narvikgården har også inviterte Taraldsvik Vel til flere oppfølgingsmøter for at alle beboeres interesser i området kunne ivaretas på en best mulig måte.

For Narvikgården har det vært ønske om å få innspill på tiltak og forhold som er viktig å ivareta under forutsetning av at reguleringsforslaget blir vedtatt.

Taraldsvik Vel har dessverre takket nei til videre møter med oss i Narvikgården. Det synes vi er sterkt beklagelig, sier Bjørnar Evenrud.

Informasjonsmøte som ble gjennomført er ikke en del av den formelle prosessen i reguleringsarbeidet. Det ble derimot gjort av oss for at de som bor i Taraldsvik skulle få all relevant faktainformasjon, og før dette ble presentert i media.

Det er først når forslaget legges ut til høring fra kommunens side, at alle vil få mulighet til å sende inn sine merknader til planforslaget, avslutter direktør Bjørnar Evenrud i Narvikgården.

Elvedalen naturmøteplass
Illustrasjon Kiwi-butikk
Illustrasjon Taraldsvikjordet, regulert tomt til næring
På kartet vises tomten Taraldsvikjordet (markert rød tomtegrense), som det planlegges å utvikle.

Publisert: 2. mar 2023