22 år ung!

Foto Michael Ulriksen

Den 29. mars 2001 ble Narvikgården stiftet, og her er et lite tilbakeblikk.

Narvikgården er Narvik kommunes eiendomsutviklingsselskap. Vår primære oppgave er utleie og drift av eiendom, men vi har også en sentral samfunnsrolle som nærings- og sentrumsutvikler.

I samarbeid med andre bidrar vi til å realisere større utviklingsprosjekter, hvor vi også kan ha ulike roller. Noen av prosjektene vi har initiert, planlagt og/eller gjennomført gjennom disse årene er:

 • Ny infrastruktur i Malmporten Handelspark
 • Nye Narvik Torv – Det 4. hjørnet
 • Etablering av hotell i Kongen gate (Scandic)
 • Reguleringsplaner i Bjerkvik, Fagernesfjellet, Taraldsvikjordet, Narvikterminalen, Indre Havn
 • Næringsområde på Herjangshøgda
 • Parkeringstilbud i sentrum og i Fagernesfjellet
 • Planlegging av infrastruktur i hyttefelt i Fagernesfjellet
 • Ombygging av Sentrumsgården
 • Renovering av Kikindas plass
 • Renovering og modernisering av Kongens gate 49, tidligere E-verksbygget
 • Utvikling av Ornesvika
 • Klargjøring av næringsarealer i Narvikregionen

Vi er særlig stolt av at vi fikk etablert is- og flerbrukshallen Nordkraft Arena i 2010, som ett av de store prosjektene hvor Narvikgården har vist sitt samfunnsansvar.

De siste årene har selskapet renovert Rådhuset og Kongensgate 49, det tidligere E-verksbygget som i dag går under navnet K49. Dette er blitt et topp moderne forretningsbygg i tillegg til at Helsestasjonen har fått modernisert sine lokaler og fasiliteter.

I 2023 jobber vi blant annet med Teknisk Kvartal og Torvhallen, som er to store prosjekter i Narvik sentrum som bidrar til videre byutvikling.

Narvikgården bidrar også til lokalsamfunnet i form av samarbeidsavtaler med ulike aktører innenfor kultur, idrett og arrangement særlig rettet mot barn og ungdom. I tillegg har vi to årlige gavetildelinger til lag og foreninger, som skal bidra til trivsel og vekst.

Vi er en stolt gjeng som sammen med vår eier Narvik kommune arbeider for et attraktivt og bærekraftig samfunn, der vår kjernevirksomhet eiendomsutvikling skal bidra til bo- og blilyst!

 

 

Publisert: 30. mar 2023