Fagdag med elever på Narvik videregående skole

Elever fra Narvik vgs, studiested Frydenlund: Aurora, Nora, Bertine og Karoline.

Torsdag 8. desember hadde Narvikgården fagdag sammen med elevene som tar samfunnsøkonomi ved Narvik vg skole på Frydenlund. Narvikgården ved leder utvikling og vekst Lina Vibe og arealplanlegger Eirik Djupvik snakket om sammenhengene mellom næringsutvikling, eiendomsutvikling, samfunnsutvikling og bli- og bolyst, og Narvikgården ble presentert som en av flere utviklingsaktører i kommunen. Vi gikk inn på tiden Narvik står i, – de høyaktuelle industrietableringene som vil skape mange nye arbeidsplasser, og hvilke samfunnsbehov dette utløser.

Rekrutteringsutfordringene, særlig i Nord-Norge er reelle og det var derfor interessant å høre hva 17-åringene tenker om egen fremtid og hva de mener er viktig å vektlegge for å gjøre Narvik til et mer attraktivt sted.

Eirik Djupvik presenterte hvordan Narvik i løpet av en intensiv periode fra 1897 til 1903 utviklet seg fra å bestå av 250 innbyggere til å bli en by på
5 000. Den profesjonelle byplanleggingen av Narvik i denne perioden, med kvartalsstruktur og fondmotiv, skapte en fortettet og moderne by som fremdeles er grunnstrukturen i dagens bykjerne. Elevene fikk kjennskap til hvordan byen ble reist i etterkrigstiden, blant annet gjennom arbeidet til byarkitekt Jan Inge Hovig som står bak noen av byens signalbygg. Fra å ha fortalt noe om hvordan byen gjennom historien har forandret seg, ble mulighetsstudiet for en ny bydel, Indre Havn, presentert som et eksempel på hvordan fremtidig utvikling av Narvik kan gjennomføres.

Scandic Narvik åpnet dørene for oss slik at vi kunne gå gjennom byen og avslutte i Tøtta Bar, med god oversikt over det vi hadde snakket om. Fra dette ståstedet var det stor enighet blant elevene om at Det 4. Hjørnet, Scandic Narvik og Universitetsbygget var de fineste byggene. For Narvikgården var det inspirerende å se interessen og engasjementet for byen, og vi har sterk tro på at flere vil bli en viktig drivkraft for videre utvikling i fremtida.

Tusen takk til Viggo Sund, Martin, Sander, William, William M., Alex, Philip, Kristoffer, Love, Daniel, Sondre, Aurora, Nora, Bertine, Karoline, Johannes og Noah.

Elever fra Narvik vgs, studiested Frydenlund: Martin, Sander, William, William M., Alex, Philip, Kristoffer, Love, Daniel, Sondre, Johannes og Noah.
Lina Vibe, leder utvikling og vekst i Narvikgården.

Publisert: 19. des 2022