Et historisk godt resultat

I Kongens gate 49 (tidligere E-verksbygget), snart innflyttingsklar for de første leietakerne. – Et moderne bygg, som sammen med Rådhuset skaper et flott kvartal midt i sentrum av Narvik. Foto: Terje Næsje

Pressemelding 10.06.2022

Året 2021 ble historisk godt for Narvikgården. Overskuddet ble på nesten 88 millioner kroner, og salg av eiendom til Aker er hovedårsaken til det gode resultatet.

Selskapet som er 100 % eid av Narvik kommune, rustes nå for å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser med utgangspunkt i eiendommer og bygg.

Har store forventninger

Til nå har vi kun sett konturene av hva Aker-konsernets etableringer i vår region vil bidra med, men vi har store forventninger til årene som kommer, sier administrerende direktør Bjørnar Evenrud i Narvikgården AS.

Narvikgården-konsernet hadde en samlet omsetning på vel 159 millioner kroner i 2021, og konsernets resultat etter skatt ble 87,7 millioner kroner. De største inntektene kommer fra salg av Ballangsleira og en eiendom i Framneslia til Aker.

En av de viktigste oppgavene fremover bli å skaffe og klargjøre nytt næringsareal, slik at Narviksamfunnet står rustet til å ta imot nye næringsetableringer i kjølvannet av det som nå skjer, sier Evenrud.

Levere på samfunnsoppgavene
Selv om resultatet for 2021 ble historisk godt vil oppgjøret for eiendomssalgene fordeles over flere år, etter hvert som gitte milepæler nås. Resultatet samsvarer derfor ikke med likviditeten i konsernet, selv om Narvikgården står bedre rustet enn på lenge til å løse både selskapets forretningsmessige prosjekter, og levere på samfunnsoppgavene for Narvik kommune.

Narvikgården har allerede flere store pågående prosjekter, og det mest synlig i bybildet er renoveringen av K49, det «gamle El-verksbygget». I tillegg arbeides det med spennende planer for Torvhallen, også det et prosjekt som viser at overskudd sikrer fremtidig bo- og blilyst i Narvik.

I Ballangen er det gjort en formidabel jobb for å sikre at Narvikgården/kommunen igjen fikk hånd om Ballangsleira og det jobbes med klargjøring av næringsarealer i Bjerkvik.

Krever soliditet
I 2021 ble det gjort en regnskapsmessig nedskriving av verdiene i flere av Narvikgårdens datterselskap, av forsiktighetsprinsipp ble det gjort nedskrivinger på vel 28 millioner kroner. Den største enkeltnedskrivningen ble gjort av verdien i selskapet Fagernesfjellet Parkering AS, men også verdiene i selskapene som eier og drifter ishallen Nordkraft Arena ble nedskrevet.

Forventningene vår eier har til oss krever soliditet, langsiktighet og forutsigbarhet, understreker Bjørnar Evenrud. Han legger til at det høye aktivitetsnivået som preget fjoråret fortsetter i 2022.

For nærmere informasjon kontakt adm. direktør Bjørnar Evenrud 992 31 254.

Publisert: 10. jun 2022