Nå gjør vi oss klar for vekst!

Fra venstre: Lars Norman Andersen, assisterende rådmann, Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør Narvik Havn, Bjørnar Evenrud, administrerende direktør i Narvikgården, Lars Skjønnås, rådmann og Lars Sigurd Eide, næringssjef og direktør i Futurum. Foto | Narvik kommune

Narvik blir hovedsete for det grønne skiftet i nord, og nå starter arbeidet!

Aker Narvik er en realitet, etter lang tids forhandlinger mellom kommunen og Aker, med tilrettelegging for dette fra mange i det lokale utviklingsmiljøet.

Siden før sommeren har Narvik kommunes industrigruppe jobbet med det som i årene fremover kommer til å sette et stort preg på Narviksamfunnet, hele kommunen og Narvikregionen – kanskje også Nord-Norge.

Arbeidsgruppen har bestått av hele tiltaksapparatet til Narvik kommune, representert ved:

Lars Skjønnås, rådmann
Lars Sigurd Eide, næringssjef/direktør i Futurum AS
Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør, Narvik Havn KF
Bjørnar Evenrud, adm. direktør i Narvikgården, Narvik kommunes eiendomsutviklingsselskap
Lars Norman Andersen, assisterende rådmann
Hugo Storø, ved advokatfirma Eurojuris Nord

Det ble lite sommerferie og i perioder lite søvn på industrigruppa, fordi saken har bare vokst og vokst i omfang. Hovedfokuset vårt var å få etablert flest mulig arbeidsplasser, spredt rundt om i hele kommunen.

Industrikonsernet Aker går nå tungt inn i Narviksamfunnet på flere måter og i flere virksomheter.

Dette har vi fått til på grunn av et godt samarbeid mellom kommunens administrasjon og de kommunale selskapene. Og fordi Aker har sett mulighetene og potensialet, og de vil være med på det de og vi håper og tror blir en opptur for hele samfunnet.

Også Nordkraft har bidratt med tilgang til strøm og med etableringer på egne prosjekter på Hergot og i Kvanndalen i Bjerkvik.
Ordfører har vært holdt løpende orientert om arbeidet, lagt til rette for oss og gitt gode arbeidsvilkår. Bl.a. godkjent at rådmannen i perioder kun har viet sin tid til dette arbeidet, at ass. rådmann har steppet inn og tatt unna daglige arbeidsoppgaver. Ordfører har også vært vertskap for gjester og besøkende under hele perioden. Vi har brukt mye tid og ressurser på dette arbeidet de siste månedene, sier Lars Skjønnås.

Mange har bidratt til forarbeidet i alle de tre gamle kommunene og nykommunen, til det som nå blir virkelighet. Dette er resultatet av mer enn to tiår med målrettet arbeid. Kommuneplaner, strategisk næringsplan og masterplan for reiseliv er bare noen av planene som har vært lagt for å komme dit vi er i dag. Vi har en sterk industrikultur i gamle Narvik, Ballangen og Kjøpsvik.

Og – det er nå arbeidet egentlig starter. Planer skal gjøres til virkelighet.
Du kan lese mer om industrisatsingen på Narvik kommune sin hjemmeside

Publisert: 3. nov 2021