Frydenlundsforbindelsen er åpnet

Foto: Kristoffer Klem Bergersen

Det har vært stor byggeaktivitet og veiarbeider i boliggatene, men nå står en flott lyssatt og utsmykket rundkjøringen med fire armer klar til bruk. Utsmykningen i rundkjøringen er inspirert av at Narvik er søkerby til VM i alpint i 2027, det ble derfor en kreativ og herlig vri med VM-foliert gondol og en slalåmkjører som ligger helt ypperlig på innerski, som pryder rundkjøringen.

Narvikgården har hatt prosjektledelse på samarbeidsprosjekt mellom Narvik kommune som byggherre, Vei og park, Narvik Vann og Hålogaland Kraft Nett. Demag Utvikling og LKAB har også bidratt inn i prosjektet mens BP3 Prosjekt AS har hatt byggeledelse og utførende entreprenør har vært A. Markussen AS.

Prosjektet er omfattende og har innbefattet:

  • Veiarbeider med ca. 430 veg inkludert asfaltering
  • Skilting og oppmerking
  • Fortau og gangfelt
  • Overvannsanlegg
  • Vann – og avløpsledninger med tilhørende kummer
  • Vegbelysning
  • El. kraftkabler i veg samt støping av trekkekanaler for kabel
  • Avbøtende tiltak på tilstøtende eiendommer

Den nye veien skal gi en alternativ forbindelse til og fra bydelen Frydenlund via tunnel og Malmporten handelspark som vil få bedre tilgjengelighet og forbindelsen vil føre til mindre trafikk i sentrum.

Det er ikke bare vei og rundkjøring som har stått på arbeidslisten, det har vært viktig å tenke både trivsel og bolyst, derfor er hele området forskjønnet. Som en del av prosjektet har bysten av Peter Nordsjø, grunnleggeren av Narvik Guttekor, som var med på å gi Narvik tilnavnet – sangen og musikkens by, fått ny plassering, gangsti og belysning.

Litt historikk:

Det var LKAB som bygde tunnelen i forbindelse med selskapets store malmsiloanlegg på rangerstasjonen. Tunnelen var for det meste ferdig og ble brukt i forbindelse med Arctic Race i 2015, men resten av forbindelsen har ikke vært mulig å få ferdig før nå. Flere alternative traseer for hvor veien skulle gå videre har vært utredet, men til slutt ble valget å utvide Tunnelveien fra krysset med Malmveien, via kryss med Stormyrveien og frem til krysset Kirkegata/Framnesveien der rundkjøringen nå står ferdig.

 

Fra venstre Rune Edvardsen, ordfører, Kristoffer Vik, ingeniør i Veg og park, Rune H. Pettersen, senior prosjektleder i Narvikgården, Bjørnar Evenrud, administrerende direktør i Narvikgården og Trond Solberg, enhetsleder i Veg og park. Foto Kristoffer Klem Bergersen.
Foto Kristoffer Klem Bergersen.
Bysten av Peter Nordsjø. Foto Kristoffer Klem Bergersen.

Publisert: 11. nov 2021