Frydenlundsforbindelsen

Prosjektleder Rune H. Pettersen i Narvikgården orienterer rådmann Lars Skjønnås, assisterende rådmann Lars Norman Andersen og enhetsleder for veg- og park Trond Solberg i Narvik kommune

Arbeidet med den nye Frydenlundforbindelsen i Narvik går for fullt.

I dag ble rådmann Lars Skjønnås, assisterende rådmann Lars Norman Andersen og enhetsleder for veg- og park Trond Solberg i Narvik kommune orientert om fremtiden. Prosjektleder Rune H. Pettersen i Narvikgården opplyste at den nye forbindelsen trolig er klar for åpning om en måneds tid. Da vil Malmporten Handelspark få bedre tilgjengelighet, adkomsten til og fra Frydenlund/Framnes vil avlastes samt at forbindelsen vil føre til mindre trafikk i sentrum. Det er gjort omfattende arbeider både over og under bakken.

Ta kontakt

Rune H. Pettersen

Senior prosjektleder

+47 975 64 261
rune@narvikgaarden.no

Publisert: 29. sep 2021