Gave til opprustning av rasteplass

Den glade initiativtakeren og giveren Hans Alvin Johansen og prosjektleder Eli Myhr fra Maskinentreprenør Kristian Kristiansen AS. Foto: Fritz Hansen, Fremover

Narvikmannen Hans Alvin Johansen har av egne midler rustet opp rasteplassen ved inngangen til Lyngedalstien i Vassvik.

Gaven til en verdi av kr 100 000,- er gitt til innbyggere og besøkende, for økt bolyst og trivsel.

Som grunneier er vi ydmyk og takknemlig over et fantastisk tiltak og takker Hans Alvin Johansen for sin raushet, sier eiendomssjef Bjørnar Evenrud.
Dette skaper i aller høyeste grad økt bolyst og faller inn under vår visjon “Etablering, trivsel og vekst i Narvikregionen”.

Du kan lese mer om saken i Fremover (+):

 

 

Publisert: 23. jun 2021