Tilbakeføring av Ballangsleira

Ballangsleira

Etter at Ballangsleira ble solgt i 2017 kan næringseiendommen nå bli tilbakeført til Narvik kommune.

Dersom kommunestyret den 29.04.21 vedtar en fremforhandlet avtale unngås en rettstvist og kommunen får igjen eierskap og kontroll over et viktig område for Ballangen og Narvik uten at dette medfører ytterligere tap for Narvik kommune.

Kolos Norway AS kjøpte eiendommen ved at Ballangen kommune ga selskapet en kreditt for hele kjøpesummen på vel 10,8 millioner kroner mot pant i eiendommen. Planen var å bygge et datasenter og den øvrige finansieringen ble gjort gjennom lån fra en rekke selskaper, privatpersoner og fra Ballangen kommune. Da selskapet ikke klarte å betjene lånene tok de 34 långiverne utlegg i eiendommen.

Ulik juridisk oppfatning
Kolos Norway AS har ikke klart å realisere sine planer og etter avtalen med Ballangen kommune skal eiendommene tilbakeføres til kommunen mot tilbakebetaling av tidligere mottatt vederlag på 1,9 millioner kroner. Ingen av partene har vært uenige om det, men det har vært en ulik juridisk oppfatning mellom nå Narvik kommune og långiverne om hvilke rettigheter de tinglyste panterettigheter gir.

For å unngå konkurs i Kolos Norway AS og en mulig langvarig rettsprosess har partene kommet frem til en løsning hvor Narvikgården AS overtar aksjene i Kolos Norway AS og parallelt har forhandlet frem en avtale med långiverne og eier bak Kolos Norway AS, Canadiske Hive Blockchain Technologies Ltd  for å sikre løsning for de øvrige kreditorene i selskapet.

Kort oppsummert vil:

  • Narvikgården AS overtar samtlige aksjer i Kolos Norway AS. Overtakelse av aksjer kontra eiendommer vil spare dokumentavgift, gi tilgang på immaterielle eiendeler og mulighet til å utnytte skattefordeler som ligger i selskapet.
  • Långiverne får tilbake 60% av sine opprinnelige innlån, til sammen 6,9 mill.
  • Hive Blockchain Technologies Ltd sørger for at Kolos Norway AS tilføres kapital slik at også selskapets øvrige kreditorer ikke påføres tap.
  • Narvik kommune unngår tilbakebetaling av 1,9 mill og opprettholder 100% av sine krav mot selskapet. Videre vil Narvik kommune gjennom sitt heleide selskap Narvikgården AS kontrollere eierskap og økonomiske interessene i eiendommene.

Kommunen påføres ikke tap

Ved å benytte de fordelene som ligger i å overta aksjene i Kolos Norway AS finansieres utbetalingen til långiverne fullt ut. Hverken Narvik kommune eller Narvikgården AS vil påføres tap som følge av den fremforhandlede løsningen.

Narvikgården AS er en sentral del av den fremforhandlede løsningen og administrerende direktør Frode Kristian Danielsen legger ikke skjul på at dette har vært en krevende forhandlingsprosess hvor vilkårene i den opprinnelige avtalen mellom Ballangen Kommune og Kolos Norway AS selvfølgelig har vært helt avgjørende for at kommunen nå får tilbake eierskapet til eiendommene.

Vi er glade for at vi sammen har kommet frem til en minnelig løsning og at vi igjen har kontroll på Ballangsleira. Sjønære arealer med tilgang på kraft, vann og fiber vil være attraktive i det grønne skiftet. Konkurransen om fremtidens etableringer er imidlertid hard. Vi er nøkterne og optimister og skal sammen med øvrige lokale og nasjonale aktører gjøre det vi kan for å sette regionen på kartet og skape fremtidens arbeidsplasser sier Frode Kristian Danielsen.

 

Torsdag 29. april legges en avtale om tilbakeføring av Ballangsleira frem for i kommunestyret i Narvik. Da skal kommunestyret ta stilling til muligheten for tilbakeføring av industriområdet til kommunalt eierskap. 

På Narvik kommune sin hjemmeside kan du lese hele saksfremlegget;
Dokument 21/16579 – Tilbakeføring – Ballangsleira – Narvik kommune innbyggerportal – Narvik kommune 

Publisert: 23. apr 2021