Ny hjemmeside og sosiale medier

Nye hjemmesider og Facebook tas i bruk når Narvikgården AS styrker arbeidet med å informere om selskapets oppgaver. – Vi har ikke vært gode nok på informasjon og kommunikasjon, sier administrerende direktør Frode Kristian Danielsen.

Narvikgården AS har en betydelig rolle i samfunnsutviklingen i Narvik kommune, og tidvis stormer det rundt selskapet og prosjektene det arbeides med.

Å bygge tillit
Narvikgården erkjenner at selskapet kunne vært bedre på informasjon. – Vi ser at en rekke misforståelser og uheldige antagelser kunne vært unngått med mer åpenhet. Uten åpenhet er det umulig å bygge tillit, sier Danielsen.

– Så vil det alltid være slik at man kan ha ulike meninger fra sak til sak. Det må likevel aldri være tvil om hvorvidt forvaltningen av Narvikgården skjer i samsvar med ønsket til vår eier og til det beste for Narvik kommune, sier han.

Narvikgården mener engasjement om det selskapet arbeider med er verdifullt, og håper det skal fortsette. De nye hjemmesidene og Facebook skal bidra til det.

Svar på spørsmål
– På de nye hjemmesidene finnes blant annet informasjon om avsluttede og pågående prosjekt, og mye faktainformasjon om Narvikgården og datterselskapene, forteller Unni Forshaug i Narvikgården. Hun har vært prosjektleder for de nye hjemmesidene, og for Facebooksiden som nå er publisert.

– Vi har også lagt ned mye arbeid i å skrive svar på spørsmål vi vet at mange har om Narvikgården og hva vi arbeider med, og vi vil vi stadig utvide med mer faktainformasjon, sier Forshaug.

Frode Kristian Danielsen viser til at Narvikgården har et særskilt ansvar for å bidra til mer informasjon, og det skal være enkelt og hyggelig å bruke hjemmesidene.

Mer faktabasert debatt
– Dersom noen ikke finner informasjon de søker, eller har innspill eller forslag håper jeg de tar direkte kontakt med oss. Det er ingen grunn til å anta eller insinuere. Fakta er bare en telefon eller en epost unna, sier Danielsen som håper mer åpenhet også skal bidra til en mer faktabasert debatt, uten unødvendige antagelser, personangrep og konspirasjoner.

– I utviklingen av vår flotte region trenges både engasjement, våkne og tydelige samfunnsdebattanter. Samtidig ber vi om forståelse for at vi ikke kan delta i alle friske debatter om selskapets virksomhet, verken på Facebook eller andre steder.  Vi vil så langt som mulig forsøke å svare på direkte spørsmål om fakta, og håper at hjemmesidene skal være en naturlig kilde for å hente slik informasjon, sier Danielsen.

Publisert: 23. mar 2021