Etablering av hydrogenfabrikk i Narvik

Det norske utviklingsselskapet  Teco 2030 har valgt Narvik  som lokasjon for etablering av hydrogenfabrikk som skal produsere hydrogen-brenselceller til skip og tyngre kjøretøy. Teco 2030 sier at fabrikken kan gi 500 nye arbeidsplasser i Narvik, innenfor forskning, utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriproduksjon.

Planene om den store etableringen ble presentert på en pressekonferanse i Narvik onsdag 10. mars, da selskapet gikk ut med børsmelding.

Teco 2030 skriver på sine egne hjemmesider at hydrogen er fremtiden;

TECO 2030 er et innovativt utviklingsselskap med mål om å øke bruken av fornybar energi betydelig, spesielt i form av hydrogen, samt redusere miljøfotavtrykket til skipsfarten.»

Her kan du se presentasjonsvideoen fra Teco 2030 om etableringen i Narvik.

Les mer i Fremover (+sak);

Publisert: 10. mar 2021