Eiendomsutvikling

Fagernes, etablert næringsområde med mange store og ulike næringsaktører. Punsvik Foto

Gjennom eiendomsutvikling legger Narvikgården AS til rette for etablering av flere arbeidsplasser, for flere innbyggere, for flere bedrifter og ikke minst for en positiv utvikling av eksisterende næringsliv.

Narvikgården AS jobber med generell nærings- og byutvikling og har hovedfokus rettet mot forvaltning, salg og bortfeste av tomter, oppføring, kjøp og drift av nærings- og utleiebygg for næringslivet og offentlig virksomhet.

Vi arbeider spesielt med tilrettelegging for logistikk- og transportbedrifter og for etablering av grønn industri.

Har du spørsmål, ideer eller innspill – ta gjerne kontakt med oss!