Vassvik

Vassvik – Småbathavna

Narvikgården AS har lenge arbeidet for å utvikle et sjønært område i Vassvik. En fem mål stor tomt er solgt til et selskap som ønsker å etablere et attraktivt boligprosjekt.

Utvikling i området
Vannkanten AS ønsker å åpne byen mot havet, og har med seg Narvikgården i arbeidet med å utvikle deler av området ved småbåthavna i Vassvik. Tomten er i dag bebygd med flere naust.

Narvikgården har jobbet i flere år, og med ulike aktører for å få til en positiv utvikling i området.

Vannkanten AS gjennomfører en utviklingsprosess for det aktuelle området. Planen er å bygge boliger og noe næringsvirksomhet.

Forslag til reguleringsplan
Det er mange hensyn som må tas, og det vil ta tid på å finne frem til en helhetlig og god plan. Mange brukere og interesser skal ivaretas, både turgåere og naboer. Det vil også være viktig med en tett dialog med Narvik Båtforening og de marine aktivitetene som er i området. Vannkanten AS har i samarbeid med Narvik Havn KF og Narvikgården AS laget et forslag til reguleringsplan for hele området.

Mot vest

I vestre del av området har Narvikgården AS planer om å legge til rette for etablering av en ny småbåthavn/molo, naust og boliger, se vedlagte illustrasjoner.