Nordkraft Arena

Punsvik Foto

Narvik Spektrum Drift AS ble opprettet for å forestå driften av flerkbrukshallen og dette selskapet eies også 100 % av Narvikgården AS.

Flerbrukshallen Nordkraft Arena ble åpnet for frigåing på skøyter 27. desember 2010 og det er selskapet Narvik Spektrum Drift AS står for daglig drift av Nordkraft Arena.

Utleie av hallen
Til daglig er arenaen hjemmebane for Narvik Hockey / Arctic Eagles og arbeidsplass for ansatte i Narvik Spektrum Drift AS. Arenaen huser også stor aktivitet med utleie av istid til både skoler, barnehager, bedrifter og privatpersoner, samt utleie av hallen til Narvik Hockey – som igjen arrangerer ishockeykamper og turneringer, både på senior og aldersbestemte nivå.

Flerbrukshallen er etablert i 3. og 4. etasje med forretninger i etasjene under, og med treningssenter i 4. etasje.

Sikrer betydelige driftstilskudd
Uten Narvikgården AS og Nordkraft AS ville ikke Narviks nye storstue blitt bygget. En samarbeidsavtale mellom Nordkraft og Narvikgården sørget for at flerbrukshallen kunne bygges.

Nordkraft AS har kjøpt retten til navnet på flerbrukshallen gjennom en samarbeidsavtale som i første omgang løper over 10 år og som sikrer betydelige driftstilskudd til hallen. En slik profileringsavtale måtte på plass for å sikre en fornuftig driftssituasjon uten for høyt låneopptak i prosjektet. Uten denne avtalen ville hallen fått svært utfordrende driftsvilkår.

– Det var en forutsetning for vår finansiering av prosjektet at en avtale a la denne kom på plass. Uten denne profileringsavtalen med Nordkraft ville det høyst sannsynlig ikke blitt noen flerbrukshall. Med Nordkrafts ønske og vilje til å bidra sikres et godt og fremtidsrettet tilbud innen kultur og idrett i Narvik, sier tidligere administrerende direktør Lars Skjønnås i Narvikgården.

Mange gode bidragsytere
Narvikgården var ansvarlig for å få bygget en ishall/flerbrukshall i Narvik. Kontrakt på bygging av denne ishallen ble inngått allerede i mai 2007. Narvikgården eide selskapet Narvik Spektrum sammen med Narvik Ishockeyklubb frem til 2013 da Narvikgården overtok 100 % av aksjene i selskapet.

Det ble jobbet i nærmere 20 år før realiseringen av hallen kunne iverksettes.
Bygging av ishallen var et betydelig økonomisk løft for Narvikgården. I tillegg bidro mange gode bidragsytere til finansieringen av hallen, som alle var meget viktig for å få dette prosjektet gjennomført.

Nordkraft og Narvikgården er to vesentlige selskaper i Narvik som deler på det løftet det er å få bygget og etterpå driftet denne ishallen/flerbrukshallen i Narvik.

Nordkraft Arena er finansiert ved spillemidler og bidrag fra næringslivet!

 

Følgende positive aktører gjorde det mulig å realisere Narvikregionens storstue, Nordkraft Arena
Det historiske øyeblikket