Herjangshøgda

Foto: Moe Media

I løpet av året starter byggingen av Rema 1000-lageret på Herjangshøgda. Det skjer takket være en langsiktig satsing av Narvikgården AS. Og at IKEA sa nei.

Det nye distribusjonslageret eller distribunalen som den offisielt heter, skal være klar til bruk 1.januar 2023. Fra da av skal lageret levere dagligvarer til Rema-butikkene i hele Nord-Norge.

Arbeidsplasser i Bjerkvik
Men det var IKEA som var hovedårsaken til at Narvikgården så mulighetene på Herjangshøgda. Narvik kommune hadde over flere år kontakt med den svenske møbelgiganten etter at de varslet en etablering i Nord-Norge.

Selv etter at IKEA hadde valgt Tromsø, holdt Narvikgården kontakten. Det ble informert om både tomtealternativ og andre forhold som kunne være interessant for selskapet, blant annet vedtaket om å bygge Hålogalandsbrua.

Narvikgården fortsatte samtidig arbeidet med å legge til rette for andre etableringer, og fikk en opsjonsavtale med de tre private grunneierne på Herjangshøgda.

Området ble blant annet lansert som aktuelt for fengsel og asylmottak og flere private aktører har vurdert etablering.

– Som Narvik kommunes eiendomsutviklingsselskap ligger det i vårt mandat og utvikle eiendommer. I tillegg til å eie og drifte som vi som gjør mye av, sier administrerende direktør Frode Kristian Danielsen i Narvikgården AS.

 

Narvikgården AS vil fortsatt legge til rette for vekst og utvikling i Bjerkvik. Administrerende direktør Frode Kristian Danielsen mener Bjerkvik vil være viktig for utviklingen i hele regionen.

 

En grei avkastning
Det spesielle med Herjangshøgda er at tomten aldri var eid av Narvikgården, men at Narvikgården betalte grunneierne for en opsjon.

– Herjangshøgda er et eksempel hvor vi veldig tidlig går inn, sørger for at vi får en opsjon med grunneierne og tar all risiko knyttet til utvikling av eiendommen. Når eiendommen er ferdig utviklet og solgt så blir det da en grei avkastning både til Narvikgården og grunneierne og ikke minst til Narviksamfunnet som her får noen flotte bedriftsetableringer på dette området, sier Danielsen.

Han legger til at det aldri var aktuelt for Narvikgården å kjøpe tomten.

– Det ville vært en for stor risiko å ta og ville også lagt store begrensninger på andre utviklingsoppgaver. Etablering av Rema-lageret ville heller aldri ha skjedd på Herjangshøgda om eieren ikke selv hadde fått kjøpe eller feste tomten, understreker Frode Kristian Danielsen.

Hatt mange interessenter
Narvikgården har lagt ned et betydelig arbeid i regulering og utvikling av Herjangshøgda.

– Vi har jo hatt mange interessenter, så gjennom en årrekke har planene og tegningene over området vært tatt frem og lagt bort. Når én potensiell aktør likevel ikke var aktuell har det gått en stund og så har vi klart å få en ny aktør på banen, forteller prosjektleder Rune H. Pettersen i Narvikgården AS.

Gjennom flere år la Narvikgården ned mye arbeid i å utvikle planene for Herjangshøgda. Prosjektleder Rune H. Pettersen i Narvikgården AS har ofte måttet vurdere nye løsninger.

Da Rema 1000 fikk behov for et større og mer tilpasset lager var veien bokstavelig talt kort til Herjangshøgda. Da var det gått 20 år siden lageret ble etablert i Narvik. Selv etter flere utbygginger var det behov for en mer effektiv logistikk.

I samarbeid med Narvikgården ble løsning funnet i Bjerkvik. Dermed måtte nye planer legges for Herjangshøgda.

En strålende jobb
Området måtte omreguleres og det ble blant annet inngått en utbyggingsavtale som gjorde at Narvik VANN KF bidro med å dekke kostnadene med å legge vann og avløp frem til tomtegrensen.

– Samarbeidet har vært veldig godt. Narvikgården har vært veldig ryddig og stått på og de har virkelig gjort en strålende jobb og vært effektiv når det gjaldt omreguleringsprosessen. I samarbeid med Narvik kommune med ordfører og rådmann i spissen så gjorde de en strålende jobb for at vi skulle rekke tidsfristen for å komme i gang med grunnarbeidet der ute, sier Hjalmar Larssen.

Han er prosjektleder i Login Narvik AS som kjøpte tomten på Herjangshøgda. Selskapet eies av Login Eiendom AS som er Reitangruppen AS sin strategiske partner for utbygging av distribunaler. Reitangruppen eier også Rema 1000.

Prosjektleder Hjalmar Larssen i Login Narvik AS berømmer Narvik kommune og Narvikgården for jobben som er gjort med utvikling og regulering av tomten.

Aktivitet i Bjerkvik
Også Rune H. Pettersen roser Narvik kommune for behandlingen av planene som var nødvendig for å få avtalen med Login på plass.

– Vi opplevde stor imøtekommenhet, god saksbehandling og engasjement fra saksbehandlere, kommuneadministrasjonen og politikerne. Det har også vært veldig greit å forholde seg til Login, sier han.

Narvikgården AS eier selv tomter i Bjerkvik som er under regulering, det være seg til næring eller boligformål. I tillegg er Narvikgården medeier i Medby Næringspark.

– Bjerkvik er veldig sentral i utviklingen av ikke bare Narvik, men også i regionen rundt oss. Narvikgården ønsker absolutt å være med å bidra til aktivitet i Bjerkvik også i fremtiden, sier Frode Kristian Danielsen.

Foto: Moe Media
Foto: Moe Media

Ta kontakt

Rune H. Pettersen

Senior prosjektleder

+47 975 64 261
rune@narvikgaarden.no