Framneslia

For å sikre at dette viktige området eies og utvikles i tråd med fellesskapets ønsker, arbeider vi nå med å kjøpe resterende eiendommer på flyplassen fra Avinor og Statsbygg. Videre arbeides det med tilbakelevering av hele området fra Avinor som i dag fester dette.

Grunneiere på Framneslia er:

Statsbyggs tomteareal, flyplassen 133,7 mål
Statsbyggs tomteareal, grøntområde 546,7 mål
Framneslia Eiendoms tomteareal (Narvikgården), flyplassen 69,8 mål
Avinors tomteareal, flyplassen 2,0 mål

 

Avinor fester i dag flyplassen. Flyplassvirksomheten ble nedlagt i 2017 og det er naturlig at området nå klargjøres med hensyn til forurensnings-situasjonen og tilbakeleveres til eierne.

Området representerer en helt sentral del av Narvikhalvøya, se vedlagte illustrasjon som viser eierforholdene. Narvikgården arbeider for å løse situasjonen knyttet til forurensning, tilbakelevering og eierforholdene og arbeider for at eiendommene som Avinor og Statsbygg i dag eier skal selges direkte til Narvik kommune eller til Narvikgårdens heleide datterskap Framneslia Eiendom AS hvor Narvikgårdens tomteareal på 69,8 mål (ca 1/3 del) nå ligger.

 

 

Illustrasjon som viser eierforholdene