Det 4. hjørnet

Punsvik Foto

Narvik sentrum har de siste årene gått gjennom en forvandling. Nytt hotell i et signalbygg, totalrenovert rådhus og Det 4.hjørnet – også det et signalbygg, bygd etter initiativ fra Narvikgården AS.

Grunnlaget for praktbygget
I mange år har Narvikgården AS arbeidet for å skape ny aktivitet på den mest sentrale tomten i Narvik sentrum. Det skulle bli et praktbygg med flere nye arbeidsplasser og tilbud. Og det har gitt mer liv i sentrum.

Narvikgården AS arbeidet aktivt med dette i nærmere ti år før en avtale med Sparebanken Narvik la grunnlaget for praktbygget Det 4.hjørnet. Gjennom tett og godt samarbeid med banken og Forte Narvik har bygget tilført sentrum nye kvaliteter.

Regionalt kulturbygg
Nå er tidligere parkeringsplasser og trafikkareal byttet ut med park, lekeapparat og gangstier. Og viktige offentlige tilbud og funksjoner har fått plass inni bygget. Narviksenteret med Krigsmuseet, turistkontoret, Narvik bibliotek, Sparebanken Narvik og Ofoten tingrett er blant leietakerne.

Nordland fylkeskommune har gitt Det 4.hjørnet status som regionalt kulturbygg.

Grunneier ønsket å benytte sitt eierskap til å påvirke en etablering av arbeidsplasser i et praktbygg på denne sentrale tomten, og som ville utgjøre et fjerde hjørne på Narvik Torv.