Ballangsleira

Ballangsleira

Kommunestyret vedtok den 29.04.21 en fremforhandlet løsning med Kolos/Hive, 34 lånegivere, Narvikgården og Narvik kommune som sikrer at Ballangsleira overføres heftelsesfri til Narvik kommune, ved deres heleide selskap Narvikgården.

Modellen som her legges til grunn bidrar til at Kolos Norway AS unngår konkurs. De økonomiske fordelene som Narvik kommune og Narvikgården oppnår ved å overta selskapet Kolos Norway AS oppsummeres til ca 8,7 mill. Narvik kommune/Narvikgården påføres således ikke tap.

Narvikgården ser frem til å starte arbeidet med å utvikle fremtidens arbeidsplasser, på et unikt næringsområde i Ballangen.

HER er Narvikgården presentasjon fra kommunestyret 29. april 2021.

Noen fakta
– Ballangsleira er opprinnelig et deponi for olivin som ble etablert i 1992.
– Ballangsleira og Stormyra er til sammen 630 mål og regulert til næring i to reguleringsplaner fra hhv. 1990 og 1989.
– Intensjonen fra starten har vært at når utfyllingene på Ballangsleira hadde stabilisert seg skulle området brukes til næringsvirksomhet.

Veien videre

Narvikgården er optimistisk, men nøktern og har forsiktig startet arbeidet med preparering:
– Verditakst av området er bestilt
– Grunnundersøkelser gjennomføres
– Ekstern analyse av kraftsituasjonen
– Første vurdering av kai og logistikk er foretatt
– Ønsker etablering er vurdert, hovedvekt på sirkulære virksomheter
– Arbeidet med organisering, både operasjonelt og finansielt er stater

Narvikgården har flere selskaper som har signalisert interesse for Narvik generelt og Ballangsleira spesielt.

På Narvik kommune sin hjemmeside kan du lese hele saksfremlegget;
Dokument 21/16579 – Tilbakeføring – Ballangsleira – Narvik kommune innbyggerportal – Narvik kommune 

Direktelenke til sendingen:
Narvikgårdens presentasjon av “Tilbakeføring av Ballangsleira”.

 

Kartutsnitt Ballangsleira, som viser områder, vedtatt i arealplaner til industriformål.