Torvhallen

Punsvik Foto

Torvhallen i Narvik ble fort et samlingssted da den sto ferdig i 1930. Fiskehandlere og grønnsakshandlere på rekke og rad, loddselgere og sikkert en og annen gjøgler og musikant trakk folk fra by og bygd. Nå skal det skapes nytt liv og røre i Torvhallen.

Dette var et av landets første og flotteste mathaller med en fasade på 60 meter og et areal på 1300 kvadratmeter.

Narvikgården AS overtok Torvhallen i 2017 og jobber nå med utvikling av eiendommen. Målet er å skape liv og røre i sentrum.

I 2020 ble Kikindas plass – som er taket på Torvhallen – rehabilitert for flere millioner kroner. Den gjeldende reguleringen av Narvik sentrum åpner for å bygge tak over, mulighetene er mange.

I deler av Torvhallen er fiskehandler Sigbjørn Johansen og restauranten Fiskekroken etablert. Resten av hallen er strippet innvendig og det jobbes med flere aktuelle leietakere. Leietakere som må bidra til å gjøre Narvik sentrum enda mer attraktivt.

Status pågående arbeid mars 2021:
Innvendig i Torvhallen pågår det nå riving av innvendige vegger og installasjoner.
Lokalene forventes ferdig revet i april, slik at de kan utvikles med tanke på ny aktivitet i et bygg som svært mange av byens befolkning har et nært forhold til. 
Det planlegges med en oppbygging i samarbeid med ny leietaker, slik at lokalene kan skreddersys ny virksomhet samt tilfredsstille kundenes forventninger til en god opplevelse.
Forventet oppstart av innvendige arbeider vil være nå til sommeren.

 

Ta kontakt

Rune H. Pettersen

Senior prosjektleder

+47 975 64 261
rune@narvikgaarden.no