Våre

Prosjekter

Ny gondol og parkeringsanlegg

Eierne bak Narvikfjellet investerer nye 240 millioner i år.

Les mer

Det 4. hjørnet

Det 4. hjørnet er blitt et praktbygg på en sentral eiendom i Narvik.

Les mer

Infrastruktur på Trekanten

Narvikgården har planlagt og bygd ut Malmporten handelspark helt fra starten av. Nå starter byggetrinn II på Trekanområdet.

Les mer

Bobilparkering

Midt i Narvik Sentrum

Les mer

Klargjøring av næringsarealer

Narvikregionen trenger store, klargjorte næringsarealer for å lykkes med å få etablert flere arbeidsplasser.

Les mer

Malmporten Handelspark

Malmporten Handelspark har blitt en flott, ny bydel i Narvik. Handelsparken strekker seg fra og med AMFI-senteret i den ene enden og til LKABs industriområde i den andre enden.

Les mer

Narvikfjellet

Narvikgården og ForteNarvik står bak og eier det nye eiendomsselskapet Narvikfjellet Eiendom AS og driftsselskapet Narvikfjellet AS, som igjen knyttes til reiselivssatsingen for øvrig.

Les mer

Renovering av Narvik Rådhus

Narvik Bystyre vedtok i mai 2015 rehabilitering av Narvik Rådhus. Narvikgården er prosjektansvarlig og byggherrerepresentant.

Les mer

Scandic Narvik Hotell

Tidligere prosjekt planlagt og besørget gjennomført av Narvikgården. Narvik kommune ga Narvikgården oppgaven: skaff Narvik et fulltidshotell på tomta til Parkhallen.

Les mer

Utvikling av parkhallen

Parkhallen har et parkeringsanlegg som er åpen for byens befolkning og besøkende. Parkeringsanlegget er nå under oppgradering.

Les mer

Utvikling av reiselivet i regionen

Reiselivsnæringen representerer en vekstmulighet for Narvikregionen.

Les mer

Utvikling i Vassvik - Ved småbåthavna i Narvik

Narvik Eiendom ønsker å åpne byen mot havet, og har med seg Narvikgården i arbeidet med å utvikle deler av området ved småbåthavna.

Les mer