Våre datterselskap

Punsvik Foto

Våre heleide datterselskap

 • Narvikgården Utleiebygg AS
 • Narvik Spektrum AS
 • Narvik Spektrum Drift AS
 • Fagernesfjellet Parkering AS
 • Helseinnovatørene Narvik AS
 • Holmlund Eiendom AS
 • Indre Havn Eiendom Narvik AS
 • Brannbakken 1 AS
 • Kinobakken 1 AS
 • Sykehusveien 3 AS
 • Newco 1 AS
 • Newco 2 AS
 • Trekanten Eiendom Narvik AS
 • Øvreveien 7 AS

Selskaper hvor Narvikgården er medeier:

Narvikfjellet eies av ForteNarvik (88 %) og Narvikgården (12 %), selskapet arbeider med utvikling av bolig- og hyttetomter i fjellet og tilrettelegger for en storstilt utvikling av fjellet, samt drifter all publikumsrettet aktivitet i fjellet, så som skitrekk, utleiehytter, skishop og kafe.

Narvikfjellet Allmenn (eierandel 17 %), har som formål å utvikle, eie og drifte skiheiser og bakkeanlegg i Narvikfjellet, uten eget økonomisk formål. 

Visit Narvik (eierandel 33,82 %), Narvikregionens reiselivsselskap og arbeider på en bred front for å skape økt aktivitet innenfor reiselivsnæringen i regionen.

Narvik Kapital (eierandel 11,01 %), er et selskap som investerer i bedrifter som befinner seg i en tidligfase, men som har potensiale for å vokse og skape mange arbeidsplasser i Narvik.

Polar Park (eierandel 0,53 %), verdens nordligste dyrepark, og et av regionens aller viktigste reiselivsprodukt. Her tilbys unike opplevelser, som nært møte med ulv. Polar Park legger stor vekt på dyrevelferd, og har verdens største areal per dyr.

Medby Næringspark (eierandel 15,01 %), logistikkknutepunkt som utvikles i Bjerkvik, i Nord-Norge.

Astafjord Industrier AS (35,71 %)

Site Narvik, eies av Nordkraft  Produksjon (eierandel 33,33%), Narvik Havn KF (eierandel 33,33 %) og Narvikgården (eierandel 33,33 %). Selskapets formål er å identifisere og klargjøre areal for storskalaetableringer i regionen.

Stiftelsen Vinterfestuka, Vinterfestuka i Narvik er en årlig kulturfestival med jernbanehistorisk plattform som er basert på historier, myter og fakta fra anleggstiden til jernbaneanlegget mellom Narvik og Kiruna rundt 1900. Viktige symboler for Vinterfestuka er Rallaren, Svarta Bjørn og Ofotbanen. Festivalene er en av Norges eldste og har størst deltakelse og engasjement i Nord-Norge.

Haikjeften AS (eierandel 10,02 %), har som formål er å arrangere musikkfestival eller andre kulturarrangement  i Narvikregionen.