OVER BYEN Den nye gondolen i Narvik er designet av Porsche stillegående og har kapasitet til i timen Foto Jan Arne Pettersen

Som en del av utbyggingen av reiselivsanlegget i Fagernesfjellet, er nå de nye parkeringsområdene i Narvikfjellet ferdigstilt.

Det nye parkeringsanlegget omfatter 4 parkeringsområder, med totalt 237 nye parkeringsplasser fordelt på P1 med 114 plasser, P2 med 47 plasser, P3 med 42 plasser og P4 med 34 plasser. Dette utgjør en betydelig forbedring i parkeringstilbudet for Narvikfjellets gjester.
Innen sommeren vil deler av parkeringsarealet også tilpasses bobilturister.

Fra og med torsdag 21. mars 2019 er det betalt parkering ved Narvikfjellets nye parkeringsanlegg i Skistua . Parkeringsavgiften innføres primært for å dekke deler av kostnadene knyttet til utbyggingen av de nye parkeringsfasilitetene. En annen effekt kan være at man reduserer besøkendes bilbruk. Anlegget skal etter hvert eies og driftes av Narvikgården, i nært samarbeid med Narvikfjellet.

Parkeringsavgiften er kr 18 pr time. Dette gjelder også kveld og natt. Dersom bilen forlater området innen 20 minutter etter innkjøring, vil det ikke påløpe noen kostnader. Dette gjør det mulig å hente og bringe uten kostnader. Hvert parkeringsområde har en egen gate/bom og betalingsautomat.

Spørsmål vedrørende innføring av parkeringsavgiften kan rettes til eier og driver Narvikgården AS, telefon 769 77 280.

Kontaktpersoner:

Erik Sommerli tlf 905 24 019

Unni Elisabeth Forshaug tlf 971 57 393

Foto: Jan-Arne Pettersen