IMG

Sparebanken Narvik gir byens befolkning 5 nye lysstolper og 4 nye flaggstenger som monteres på Kikindas plass.

Narvikgården er nå i ferd med å tette taket på Torvhallen for å kunne utvikle bygget videre. I forbindelse med dette arbeidet blir også hele Kikindas plass satt i stand, i samråd med Narvik kommune, Veg og Park. Renovering og oppgradering av Kikindas plass dekkes også av Narvikgården. I tilbudsforespørselen som ble lyst ut var det beskrevet belegningsstein av betong. Dette oppgraderes nå til belegningsstein i granitt, da vi ser for oss en park som vil brukes mye mer i fremtiden.

Det vil nå også monteres 5 nye lysstolper og 4 nye flaggstenger på Kikindas plass. En gave fra Sparebanken Narvik, noe som vil gi en ensartet belysning både i Søndre Torvhalltrapp og på Kikindas plass, samt at det vil være tryggere å ferdes i et opplyst område.