Torvet Web

Narvikgården ønsker å skape et mye åpnere og luftigere område.

I løpet av to måneder skal Kikindas plass renoveres, der en ny utforming er planlagt.

Reparasjoner var nødvendig for å tette taket i det 90 år gamle bygget. I juli ble oppdraget om å tette torghalltaket delt ut etter to runder med anbudskonkurranser utlyst av Narvikgården.

Chirita Betongrehabilitering vant anbudet om å tette taket, og nå er arbeidene igangsatt, sammen med underentreprenører. Alt skal graves bort, før det også bygges opp en park igjen på Kikindas plass, der cirka halvparten av området steinlegges og resterende del får gress. Dette tror vi vil gi et mye åpnere og luftigere område. Endringer gjøres for å få en mer bruksvennlig og åpen park der en også skal kunne drive aktiviteter, som salg fra boder, messer, utstillinger og kanskje også konserter.

Planen er å stenge det nærmeste feltet minst mulig under arbeidsperioden. Taxiparkeringen kan bli redusert i perioder, men der har entreprenør kontakt med Narvik Taxi slik at dette skal gå best mulig for seg.