Lokstall

Narvikgården la for få måneder siden ut Lokstall I i Narvik for salg. Interessen for å kjøpe eiendommen har tidvis vært stor, både fra lokale bedrifter og nasjonale investorer.

De strenge kravene til kjøper om å ivareta kulturens interesser har meget sannsynlig påvirket prisen, men det avgjørende for Narvikgården har vært ivaretakelsen av kultur-Narvik.

Til slutt kom Narvikgården til enighet med Bane Nor SF. Salget omfatter også Lokstall II og Personalbygget som ligger i tilknytning til den øvrige eiendomsmassen.

For Narvikgården har det vært viktig å ivareta og videreføre Lokstall I som et viktig kulturbygg. Det betyr at Kultur-Narvik, styrt gjennom Stiftelsen Vinterfestuka, er sikret rettigheter til bruk av Lokstal 1. Ikke bare i forbindelse med Festivalen Vinterfestuka, men også andre deler av året. Dette var en forutsetning for salget fra Narvikgården sin side hele tiden. Det er veldig gledelig at vi fant en aktør som tenker likt som Narvikgården når det gjelder en helhetlig og god utnyttelse av Lokstall I.

Bane Nor SF er veldig fornøyd med å ha fått tilslaget på eiendommene.  Firmaet med ansvar for jernbanens eiendommer og infrastuktur ser bare muligheter knyttet til utnyttelsen av eiendommene i kombinasjon med sin tradisjonelle virksomhet og kulturformål.  De ser på dette som en god løsning for både Bane Nor SF og Narvik som kulturby.

Stiftelsen Vinterfestuka har vært informert om prosessen løpende. Kulturfestivalen er veldig tilfreds med at man har funnet det som virker å bli en veldig god løsning for Lokstall I og kulturen, og ser frem til å samarbeide med Bane Nor fremover.

Eiendommen overtas av Bane Nor SF mandag 15.07.19.

Lokstall Web

Foto: Kalle Punsvik