Etablering i

Narvik

Eiendomsutvikling

Med utgangspunkt i eiendom generelt, og spesielt i egne eiendommer legger Narvikgården til rette for etablering av arbeidsplasser, flere innbyggere og bedrifter til Narvik.

Les mer

Næringsutvikling

Futurum AS er næringsutviklingsselskapet i Narvikregionen, og vi jobber tett sammen. Futurum kan hjelpe til med med bl.a. rådgivning og bistand, og Narvikgården tilbyr tomter og lokaler.

Les mer

Legger til rette

Narvik kommune legger til rette for nyetableringer og bidrar til utvikling av det eksisterende næringsliv.

Les mer

Fakta om Narvik

Narvik er ikke bare unike arktiske opplevelser i et kontrastfylt landskap, men en ung og moderne logistikkby i utvikling.

Les mer

Narvik Movie and Brochure

Information about Narvik in english and norwegian.

Les mer