Narvikgården har lagt ut arbeidet for å bygge vei og rundkjøring til den nye Frydenlundforbindelsen på anbud.

Frist for å leve anbud er 3. desember og prosjektleder Rune H. Pettersen sier at det er bedt om tilbud på å bygge ferdig veien fra MTAS og til Kirkegata. Det inkluderer en ny rundkjøring i krysset Tunnelveien – Kirkegata – Framnesveien.

Vi håper at arbeidet med veien og rundkjøringen kan starte opp allerede  i januar og det er beregnet ca 6 måneders byggetid, slik at prosjektet kan være ferdig i juni og at veien kan åpne til sommeren. I anbudet anslås det at kostnadene til prosjektet vil ligge på ca 9,5 millioner kroner, men nøyaktige priser får vi ikke før vi åpner anbudene i desember.

Prosjektet består av 200 meter vei, en rundkjøring, nye fortau og opphøyet gangfelt og ny veibelysning. Det skal også legges nytt vann- og avløpsanlegg, og her er det Nordkraft som skal legge ned kabler og kabelkanaler, dette er et samarbeidsprosjekt med Narvik Vann og Nordkraft.

Narvik kommune er byggherre, og Rune Pettersen i Narvikgården er prosjektleder.

Onsdag 4. november var det tilbudsbefaring på prosjektet og 17 entreprenører fra ulike bedrifter møtte. Hvor mange som vil levere inn et tilbud vet man ikke ennå, da man regner med at de fleste leverer opp mot anbudsfristen.