Torvet Web

Narvikgården ønsker å skape et mye åpnere og luftigere område.

I løpet av to måneder skal Kikindas plass renoveres, der en ny utforming er planlagt.

Reparasjoner var nødvendig for å tette taket i det 90 år gamle bygget. I juli ble oppdraget om å tette torghalltaket delt ut etter to runder med anbudskonkurranser utlyst av Narvikgården.

Chirita Betongrehabilitering vant anbudet om å tette taket, og nå er arbeidene igangsatt, sammen med underentreprenører. Alt skal graves bort, før det også bygges opp en park igjen på Kikindas plass, der cirka halvparten av området steinlegges og resterende del får gress. Dette tror vi vil gi et mye åpnere og luftigere område. Endringer gjøres for å få en mer bruksvennlig og åpen park der en også skal kunne drive aktiviteter, som salg fra boder, messer, utstillinger og kanskje også konserter.

Planen er å stenge det nærmeste feltet minst mulig under arbeidsperioden. Taxiparkeringen kan bli redusert i perioder, men der har entreprenør kontakt med Narvik Taxi slik at dette skal gå best mulig for seg.

IMG

Museet inneholder utstillinger som vil vise den rike kjøretøyhistorien til Narvik Automobilselskap.

Hverdagsbiler opp gjennom årene, campingbilisme, miljøer langs vei, busshistorie, drosjehistorie, ferger og bruer. Sentralt i utstillingen vil også bilen Overland fra 1914 stå, maken til den aller første bilen som kom til Narvik.

Blandt småtogene vi du kunne se Ofotbanenen i miniatyr. Småtogklubben i Narvik har møysommelig bygget opp en sentral del av Norges vakreste togtrasé der du kan se både Nordalsbrua, stasjonene på Rombak og Bjørnfjell, rasoverbygg og andre typiske bygninger og steder.

Med hjelp fra Narvikgården, støtte fra enkeltpersoner, firmaer og  klubbens egne midler kan nå alt dette stilles ut for alle som ønsker å se.

Narvik Kjøretøyhistoriske Museum åpnes offisielt av ordfører lørdag 1. juni.

 

Les mer om saken

Narvik Automobilselskap

Småtog i Narvik

Fremover 31.05.19

 

Smart Narvik

Narvik kommune vil lede an i det grønne skiftet i nord – og inngår i et innovasjonssamarbeid kalt «Smart Narvik».

Neste steg kan være etablering av et hovedkontor i Narvik for tilsvarende satsing i Nordområdene; «Smart Arctic Network».

Alle må og skal bidra til det grønne skiftet. En kommune som vår, med et sterkt teknologi-, universitets-, kraft- og logistikkmiljø midt i Nord-Norge, har gode forutsetninger for å ta en posisjon i nord, uttaler ordfører Rune Edvardsen.

Kommune, havn og kraft

Bystyret i Narvik har pekt ut retningen ved å vedta smart by-satsing. Konkret mål i den satsingen er 100 nye jobber, 100 effektiviseringer og 100 millioner kroner tilført i nye prosjektmidler til formålet. Ordføreren sier seg svært glad for et godt samarbeid med Smart Innovation Norway – og glad for engasjement lokalt og ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Det er i første omgang Narvik kommune, dets foretak Narvik Havn og kraftselskapet Nordkraft, der kommunen er hovedaksjonær, som går sammen med Smart Innovation Norway i det nye forsknings- og utviklingssamarbeidet. I den forbindelse opprettes det et felles Narvik-kontor for dette. Samarbeidet har fått navnet Smart Narvik.

Vil bygge større sammen

Gjennom det nye kontoret skal samarbeidet koordineres mellom aktørene og fremme en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Narvikregionen.

– Det er utrolig spennende at tre av de store aktørene i regionen går sammen om det grønne skiftet med oss, spesielt at vi har med oss et energiselskap som kan understøtte viktige infrastruktursatsinger. For det betyr at vi kan bygge noe større sammen, sier Ulrika Holmgren, seniorrådgiver i Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway. I tillegg er Narvik en viktig by for industrien, med import og eksport av fisk og jernmalm. Narvik Havn har her en veldig sentral rolle som logistikknutepunkt for store mengder gods som går nord-sør og øst-vest, påpeker Ulrika Holmgren.

Nordkrafts konsernsjef Eirik Frantzen mener denne etableringen vil styrke selskapet sitt bidrag til elektrifiseringen av samfunnet. Nordkraft kan legge til rette for transportsektoren, ny og eksisterende industri og annet økende forbruk av strøm. Det går hånd i hanske med Nordkrafts mål om å bruke kraftoverskuddet lokalt i stedet for å sende det ut av landsdelen. Smart Innovation Norway har også nyttig kompetanse på smart drift av strømnettet og fornybar energi-løsninger med IT.

Forsterker Smart City-posisjonen

Smart Innovation Norway har lenge har sett på mulighetene for å etablere et kontor i Nord- Norge. Smarte Byer & Samfunn-avdelingen er nå godt etablert i Norge, og har som strategi å bli ledende innenfor feltet i Norden. Smarte byer og samfunn initiativene handler ofte om byer, samfunn og kommuner.

–  Tematikken passer også veldig godt i en havn, særlig i lys av den demografien vårt land har med en lang, kronglete kyst, og vi vil bidra til det grønne skiftet også her, sier Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

Som del av det nye samarbeidet i Narvik og satsingen i Nord-Norge, vil Smart Innovation Norway utlyse en nyopprettet stilling som seniorrådgiver. Denne personen skal ha hovedbase ved Narvik-kontoret, og vil kunne spille på de store ressursene til Smart Innovation Norway i Østfold. Kontoret i Narvik blir det første i Nord- Norge

Om Smart Narvik

Samarbeidspartene skal finne en lokalisering for et Smart Innovation Norway Arctic/NCE-kontor på et sted som fremmer partenes smart by- og samfunnsprogrammer og en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Narviksregionen. Det betyr at det må være sentralt sammen med kommunen og de næringsutviklingsaktørene som allerede jobber med de regionale strategiske nærings- og utviklingsplanene. Dette skal bli et sted for å dele kunnskap og kompetanse.

Internasjonalt kontor

Den andre delen av samarbeidet, fase 2, går ut på å etablere et «Smart Innovation Norway Arctic» hovedkontor i Narvik. Dette handler om samarbeide mellom landene i polområdene, mellom Canada, Alaska, Norden, Grønland og Russland. Smart Arctic Network ble etablert 23. januar i Tromsø under Arctic Frontiers konferansen.

Kontaktpersoner

Narvik Kommune – Næringssjef Terje Steinsund, tlf. 90102076 mail terje@futurum.no

Narvik Havn KF – Utviklingssjef Ragnar Krogstad, tlf. 92529801 mail rk@narvikhavn.no

Nordkraft AS – Adm.dir. Eirik Frantzen, tlf. 95010002 mail Eirik.frantzen@nordkraft.no

Smart Innovation Norway AS – Leder smarte byer og samfunn Thor Moen, tlf.90773339 mail thor.moen@smartinnovationnorway.com

UIT Narvik – Professor Bernt Arild Bremdal, tlf. 90061173 mail bernt.a.bremdal@uit.no

Lokstall

Narvikgården la for få måneder siden ut Lokstall I i Narvik for salg. Interessen for å kjøpe eiendommen har tidvis vært stor, både fra lokale bedrifter og nasjonale investorer.

De strenge kravene til kjøper om å ivareta kulturens interesser har meget sannsynlig påvirket prisen, men det avgjørende for Narvikgården har vært ivaretakelsen av kultur-Narvik.

Til slutt kom Narvikgården til enighet med Bane Nor SF. Salget omfatter også Lokstall II og Personalbygget som ligger i tilknytning til den øvrige eiendomsmassen.

For Narvikgården har det vært viktig å ivareta og videreføre Lokstall I som et viktig kulturbygg. Det betyr at Kultur-Narvik, styrt gjennom Stiftelsen Vinterfestuka, er sikret rettigheter til bruk av Lokstal 1. Ikke bare i forbindelse med Festivalen Vinterfestuka, men også andre deler av året. Dette var en forutsetning for salget fra Narvikgården sin side hele tiden. Det er veldig gledelig at vi fant en aktør som tenker likt som Narvikgården når det gjelder en helhetlig og god utnyttelse av Lokstall I.

Bane Nor SF er veldig fornøyd med å ha fått tilslaget på eiendommene.  Firmaet med ansvar for jernbanens eiendommer og infrastuktur ser bare muligheter knyttet til utnyttelsen av eiendommene i kombinasjon med sin tradisjonelle virksomhet og kulturformål.  De ser på dette som en god løsning for både Bane Nor SF og Narvik som kulturby.

Stiftelsen Vinterfestuka har vært informert om prosessen løpende. Kulturfestivalen er veldig tilfreds med at man har funnet det som virker å bli en veldig god løsning for Lokstall I og kulturen, og ser frem til å samarbeide med Bane Nor fremover.

Eiendommen overtas av Bane Nor SF mandag 15.07.19.

Lokstall Web

Foto: Kalle Punsvik

 

VM Alpin styret og arbeidgruppa

Nå skal det nordnorske engasjementet smitte over på resten av Norge og ski-verden for øvrig

Ei arbeidsgruppe er i gang, styret har fått nye medlemmer, og skiforbundet og det nordnorske miljøet skal jobbe tett sammen i tida fremover.

Sportsidiot med hjerte for Nord-Norge
Sverre Seeberg, tidligere visepresident i det internasjonale skiforbundet (FIS), og Sigbjørn Aanes, tidligere statssekretær for Erna Solberg, er blant de nye i VM-styret. Sigbjørn Aanes ser fram til å ta fatt på arbeidet med å få Alpin-VM til Nord-Norge.

– Jeg er en sportsidiot med hjerte for Nord-Norge. Alpin-VM til Narvik er en unik mulighet til å delta i et felles løft. Dette er en historisk mulighet til å få verdens nest største vinteridrettsarrangement til Norge og Nord-Norge, sier Aanes, som opprinnelig er fra Melbu i Vesterålen.

Ledelsen i skiforbundet betrygget
Ledelsen i Norges Skiforbund (NSF) og styret i VM alpint 2027 har vært samlet til to dagers arbeidsmøte i Narvik. Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg ble orientert om arbeidet og planene i Narvikfjellet.

– Vi har fått en god oppdatering og er betrygget. Et samlet Nord-Norge står bak, og det er et enstemmig skistyre som har valgt Narvik til Norges kandidat. Nå er vi alle opptatt av hvordan anlegget videreutvikles, og vi skal jobbe sammen internasjonalt for å fremme den norske søknaden, sier Røste.

Godt samarbeid har gitt resultater
Knut-Eirik Dybdal er ny styreleder i Alpint VM 2027 AS. Han takker alle som har bidratt til den første fasen av VM-arbeidet som gjorde Narvik til Norges VM-kandidat.

– Nå står vi foran den andre viktige fasen, som handler om å få ferdig anlegget og jobbe for å samle støtte internasjonalt. Og ikke minst handler det om at vi i Nord-Norge og Narvik gjennomfører gode arrangement, som junior-VM i mars neste år, sier Dybdal.

Norges mulighet
Dybdal trekker frem det unike Nord-Norge kan tilby, når han skal beskrive Norges muligheter til å bli tildelt VM.

– Et alpin-VM i Arktis, der fjord og fjell møtes, vil være helt unikt. Dette er Norges mulighet, og vi er alle på samme lag, avslutter Dybdal.

Søknaden til FIS skal signeres av Norges Skiforbund og vertskommunen Narvik, og sendes til FIS i mai 2021. Ett år etterpå, i mai 2022, beslutter FIS hvor alpin-VM 2027 skal arrangeres.

Styre og arbeidsgruppe
Det nye styret for alpint VM 2027 består av disse:

Knut-Eirik Dybdal (Harstad), Tove Moe Dyrhaug (Trondheim), Sigbjørn Aanes (Oslo/Melbu), Sverre K. Seeberg (Oslo), Lisbeth Berg-Hansen (Bindal), Eirik Frantzen (Narvik) og Geir-Ketil Hansen (varaordfører i Narvik).

Erik Plener er daglig leder i selskapet. Forte Narvik ved daglig leder Roger Bergersen bistår administrativt.

 

...

daniel

Daniel Karlsen starter 1. november som ny driftstekniker i Narvikgården, der en vesentlig del av stillingen er knyttet til Nordkraft Arena og drift av ishallen.

Karlsen er opprinnelig fra Evenskjer, men har bodd i Narvik de siste fire årene. Han har opparbeidet seg allsidig erfaring innen tømrerfaget og ventilasjon- og blikkenslagerfaget, og har svennebrev i begge.

Daniel Karlsen kommer fra Ingeniørfirma T. Jespersen AS, der han jobbet som blikkenslager.

Vår nye driftstekniker er en positiv og engasjert ung mann, et friskt tilskudd i konsernet.

 

 

 

 

OVER BYEN Den nye gondolen i Narvik er designet av Porsche stillegående og har kapasitet til i timen Foto Jan Arne Pettersen

Som en del av utbyggingen av reiselivsanlegget i Fagernesfjellet, er nå de nye parkeringsområdene i Narvikfjellet ferdigstilt.

Det nye parkeringsanlegget omfatter 4 parkeringsområder, med totalt 237 nye parkeringsplasser fordelt på P1 med 114 plasser, P2 med 47 plasser, P3 med 42 plasser og P4 med 34 plasser. Dette utgjør en betydelig forbedring i parkeringstilbudet for Narvikfjellets gjester.
Innen sommeren vil deler av parkeringsarealet også tilpasses bobilturister.

Fra og med torsdag 21. mars 2019 er det betalt parkering ved Narvikfjellets nye parkeringsanlegg i Skistua . Parkeringsavgiften innføres primært for å dekke deler av kostnadene knyttet til utbyggingen av de nye parkeringsfasilitetene. En annen effekt kan være at man reduserer besøkendes bilbruk. Anlegget skal etter hvert eies og driftes av Narvikgården, i nært samarbeid med Narvikfjellet.

Parkeringsavgiften er kr 18 pr time. Dette gjelder også kveld og natt. Dersom bilen forlater området innen 20 minutter etter innkjøring, vil det ikke påløpe noen kostnader. Dette gjør det mulig å hente og bringe uten kostnader. Hvert parkeringsområde har en egen gate/bom og betalingsautomat.

Spørsmål vedrørende innføring av parkeringsavgiften kan rettes til eier og driver Narvikgården AS, telefon 769 77 280.

Kontaktpersoner:

Erik Sommerli tlf 905 24 019

Unni Elisabeth Forshaug tlf 971 57 393

Foto: Jan-Arne Pettersen

UNIK UTSIKT Gondolen koster i sum ca. millioner kroner er levert av sveitsiske Bartholet og byr på fantastisk utsikt. Foto Jan Arne Pettersen

NY GONDOLBANE I NARVIK

På 4 minutter bringer gondolen deg vel 650 meter over havet, til Narvik sin Øvre Fjellheisrestaurant. Narvik sin nye gondolbane er nær 1,2 km, og byr på en unik utsikt over by og fjord. Den er designet av Porsche, tar 1.600 passasjerer i timen og har 10-seters gondoler med plass til ski, sykler, barnevogn og rullestol.
20. februar kom den endelige driftstillatelsen fra Jernbanetilsynet, og nå er gondolbanen i full drift.

HEIS OG PARKERING

Narvikfjellet AS har investert ca. 80 millioner kroner i den nye gondolbanen som bringer passasjerene fra det nye «hjertet» i Narvikfjellet, kalt Skistua, til Øvre Fjellheisstasjon.
I tillegg er det bygd parkeringsanlegg for om lag 260 biler ved Skistua og Nedre Fjellheisstasjon.
Den sveitsiske leverandører Bartholet har i tillegg gitt tilbud på en byheis som kan kobles rett på denne nye gondolen. Byheisen vil kunne bringe passasjerene fra Narvik sentrum og opp via dagens Nedre Fjellheisstasjon til topps. Dette prosjektet er i en tidlig startfase.

STILLEGÅENDE

Den nye gondolen er helt stillegående og komfortabel. Den er i tillegg romslig, og ski, sykler og lignende tas inn i gondolen. Ingenting skal henge utenpå, med risiko for tur- og skiløypene under.
Den nye gondolbanen tåler vær og vind på en helt annen måte enn de gamle gondolene.
Kapasiteten er seks ganger større enn med gammelgondolen. Og den kan økes til 2.400 passasjerer per time ved anskaffelse av flere gondoler.

LOFOTEN OG TROMSØ

Det er første gang sveitsiske Bartholet bygger heis i Norden.
Selve bygget på Øvre Fjellheisstasjon er tegnet av Tromsø-arkitekten Snorre Stinessen og levert av Ofoten Mek.
Thore Magnussen & Sønn AS fra Lofoten står for grunnarbeidene, og rådgivningsselskapet Indira AS for byggeledelse. Strands Elektriske AS i Narvik for alt el-arbeid.
Gondolbanen er finansiert som sveitsisk eksportkreditt i Credit Suisse, og Sparebanken Narvik står for toppfinansieringen.

Stiftelsen Forte Narvik er hovedeier i Narvikfjellet AS, med det kommunale eiendomsselskapet Narvikgården AS som medeier.

 

OVER BYEN Den nye gondolen i Narvik er designet av Porsche stillegående og har kapasitet til . i timen. Foto Jan Arne Pettersen

 

(Foto: Jan-Arne Pettersen)

NOrsk Folkehjelp O

Narvikgården har sammen med Narvik kommune bistått Norsk Folkehjelp Ofoten med å få på plass moderne og permanente lokaler.

Lokalene i Parkhallen, midt i sentrum av Narvik, er tilpasset slik at de frivillige kan jobbe mer effektivt og rykke ut raskere, og dermed bistå bedre ved ulykker og kriser.

Norsk Folkehjelp har tidligere ikke hatt tilgang til egnede lokaler eller nok plass for opplæring og lagring av utstyr. Med tilpassede lokaler i Parkhallen kan driften effektiviseres og sikres.

Tilgjengeligheten gir i tillegg rom for at besøkende kan bli bedre kjent med deres arbeid og hva de gjør i lokalsamfunnet.

Norsk Folkehjelp Ofoten er på plass i nye lokaler fra torsdag 28.02.2019 – Narvikgården gratulerer!

 

Les mer om Norsk Folkehjelp Ofoten her 

 

norsk folkehjelp

Foto: Norsk Folkehjelp Ofoten