Narvikgården har lagt ut arbeidet for å bygge vei og rundkjøring til den nye Frydenlundforbindelsen på anbud.

Frist for å leve anbud er 3. desember og prosjektleder Rune H. Pettersen sier at det er bedt om tilbud på å bygge ferdig veien fra MTAS og til Kirkegata. Det inkluderer en ny rundkjøring i krysset Tunnelveien – Kirkegata – Framnesveien.

Vi håper at arbeidet med veien og rundkjøringen kan starte opp allerede  i januar og det er beregnet ca 6 måneders byggetid, slik at prosjektet kan være ferdig i juni og at veien kan åpne til sommeren. I anbudet anslås det at kostnadene til prosjektet vil ligge på ca 9,5 millioner kroner, men nøyaktige priser får vi ikke før vi åpner anbudene i desember.

Prosjektet består av 200 meter vei, en rundkjøring, nye fortau og opphøyet gangfelt og ny veibelysning. Det skal også legges nytt vann- og avløpsanlegg, og her er det Nordkraft som skal legge ned kabler og kabelkanaler, dette er et samarbeidsprosjekt med Narvik Vann og Nordkraft.

Narvik kommune er byggherre, og Rune Pettersen i Narvikgården er prosjektleder.

Onsdag 4. november var det tilbudsbefaring på prosjektet og 17 entreprenører fra ulike bedrifter møtte. Hvor mange som vil levere inn et tilbud vet man ikke ennå, da man regner med at de fleste leverer opp mot anbudsfristen.

 

 

Ønsker å få liv fra morgen til kveld i lokalet midt i sentrum av Narvik.

I november i fjor kjøpte Narvikgården utleiebygg AS det såkalte E-verksbygget fra Narvik kommune. For 19,2 millioner kroner fikk det kommunale eiendomsselskapet bygget midt i Narvik sentrum. Planen har hele tiden vært å pusse det opp, samt å fylle det med aktivitet.

Nå røper Narvikgården hva noe av dette er. I ei pressemelding kommer det fram at de nå søker etter en driver av et serveringssted i lokalet på gateplan ut mot Kongens gate. Narvikgårdens prosjektleder Preben Bussoli sier til Fremover at dette prosjektet henger sammen med Narvikgårdens visjon om å skape utvikling, vekst og bolyst.

– Vi håper på et skikkelig spenstig og urbant prosjekt som kan gi oss alle en ny og spennende møteplass, uttaler Bussoli ifølge pressemeldingen.

Mulig uteservering
Han kaller beliggenheten den «kanskje råeste for et utested». Videre håper han at dette blir prosjekt som skal gi en ny og spennende møteplass i byen.

I underetasjen skal det etableres flere møterom. Dette skal dekke både kommunens og private aktørers behov. Det blir trapp fra serveringsstedet til disse lokalene.

Mellom lokalet og rådhuset ligger Rokkans plass. Narvikgården opplyser at det kan være mulig å etablere uteservering her. Og nettopp beliggenheten gjentas flere ganger i positive ordelag. Lokalet er og blir godt synlig, like ved E6.

I 2019 hadde veien her en årsdøgnstrafikk på 10.900. Det vil si at det i gjennomsnitt passerte 10.900 kjøretøyer hvert døgn, ifølge tall fra Statens vegvesen.

FASADE: Dette er et eksempel på hvordan fasaden kan bli seende ut.

FASADE: Dette er et eksempel på hvordan fasaden kan bli seende ut.

Spent på søkerne
Hvem som ender opp i de 135 kvadratmeter store lokalene, er naturligvis for tidlig å si noe om per nå. Narvikgården utelukker hverken større kjeder eller enkeltaktører.

– Det kan ende opp med noen helt andre aktører enn de vi ser for oss i dag. Det kan være noen som sitter med et konsept og tenker at dette passer perfekt inn der. Derfor blir det svært spennende å se hva som har kommet inn i slutten av september, sier Bussoli.

Hovedmålet deres er å få byen til å vokse. De kommer dermed til å gå for det prosjektet de har sterkest tro på.

Fortsatt gjenstår en real oppussing av lokalene. Dette arbeidet starter i høst. Lokalet blir strippet ned og bygd opp på nytt, med ny ventilasjon og strøm og blant annet nye vinduer.

I utlysningen heter det at deler av driftsmessige installasjoner forventes risiko på leietaker. Det legges opp til ti års leiekontrakt.

– Positivt
Direktør i Narvikregionen næringsforening, Svein Erik Kristiansen, er svært glad for retningen Narvikgården har valgt for bygget.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal skape liv i sentrum og ha et levende sentrum. Det at vi kan ha et slikt tilbud i sentrum er veldig positivt. Jeg har savnet dette. Flere har sagt at de savner en slik møteplass, forteller Kristiansen til Fremover.

Han sier at han ikke kan garantere at det er et marked for dette, men at han har stor tro på én ting:

– Jeg tror Narvik er på vei til å bli mer urban. Narvik har de siste årene hatt ei veldig god utvikling på spisesteder, vi har tatt kjempesteg, påpeker han.

Må ta steg
Blant annet fikk Fiskekroken «Travellers’ Choice» hos nettstedet Tripadvisor i sommer.

– Skal vi bli Narvik 2.0 må vi ta et steg opp. Og skal vi ta stegene opp dit må vi få de kvalitetene som de andre større byene har, sier direktøren.

Det han peker på som viktig er at det blir et lokale som blir fylt med aktivitet både på dag- og kveldstid.

– Jeg vil gjerne ha flere som bosetter seg i sentrum. Sentrum er motoren for det som skjer både i byen og i distriktene, kommer det fra Kristiansen.

Sette i stand
I dag huser bygget blant annet kommunens helsestasjon. Tidligere har det huset blant annet ansatte i kommunens barnevernstjeneste.

Under et tilsyn fra Arbeidstilsynet i februar 2019 ble det oppdaget av de ansatte opplevde et «svært dårlig inneklima», med kald trekk på vinteren og svært varme lokaler på sommeren.

Da det ble kjent at Narvikgården utleiebygg overtok bygget, sa Bjørnar Evenrud i Narvikgården at selskapet også planla å pusse opp fasaden.

Les mer om selve prosjektet 

Mandag 2. november ble Kikindas Plass re-åpnet etter omfattende renovering.

Administrerende direktør Frode Kristian Danielsen ønsket velkommen og ga en kort historikk om Torvhallen og arbeidet som er utført det siste året.

 • Torvhallen ble bygd i 1930 og var en av de første og flotteste mathallene i landet
 • Torvhallen hadde et unikt innendørs handelsmarked hvor blomsterhandlere sto side om side med et titalls fiske- og grønnsakhandlere og tilbød et vidt spekter av varer
 • På 1970-tallet var Torvhallen Narviks daglige storstue og møteplass for befolkningen
 • Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum overtok deretter lokalene for utvidelse av museet
 • I 2016 åpnet det Det 4. hjørnet og Krigsmuseet flytter ut av Torvhallen
 • Fra 2016 er det kun Fiskehallen som har drift i bygget, resten står tomt
 • I 2017 kjøper Narvik kommune seksjonen til Krigsmuseets i Torvhallen og Narvikgården overtar eiendommen fra kommunen med hensikt å videreutvikle bygget
 • Det er store lekkasjer fra Torvhalltaket og Kikindas plass
 • I 2018 starter planleggingen av fremtidig innvendig aktivitet med blant annet folkemøte, i tillegg til prosjektering av tetting av tak samt oppgradering av Kikindas plass
 • I 2019 er det oppstart av arbeidene med tetting av tak og Kikindas plass, pågående arbeid må avsluttes høsten 2019 da frost og snø setter en stopper for videre arbeider
 • Arbeidene ferdigstilles mot slutten oktober 2020
 • Narvik kommune, Veg og Park skal drifte parken i fremtiden
 • Sparebanken Narvik har bidratt med belysning og nye flaggstenger
 • Narvikgården gir en helt ny, oppgradert Kikindas plass og park tilbake til byens befolkning, og håper at den blir flittig brukt og satt pris på

 

Ordfører Rune Edvardsen foretok den offisielle åpningen og sa i sin tale:

“Kikinda er en av vennskapsbyene til Narvik og ble vennskapsby etter andre verdenskrig, for å hedre krigsfanger og soldater som ble sendt fra Kikinda i tidligere Jugoslavia for å bygge veier og infrastruktur i Narvikområdet. Det finnes i dag minnesmerker over hendelsene både i Beisfjord og ved Øvre Jernvann. Narvik og Kikinda i dagens Serbia signerte sin første vennskapserklæring for over 60 år siden og i 2017 ble vennskapsløftene fornyet. Det har vært nære vennskapsbånd mellom byene i løpet av alle disse årene, med utallige vennskapsbybesøk og spesielt utveksling av ungdom. I Kikinda ble en ny park avduket i 2019 og fikk navnet «Vennskapspark Narvik». Parken er omkranset av et monument over de falne fra andre verdenskrig, i tillegg ble det under avdukingen plantet et vennskapstre der. 

Historien fra andre verdenskrig må aldri glemmes, det er derfor viktig at vi fortsetter samarbeidet. Etter andre verdenskrig ble parken her på Torvhalltaket oppkalt etter Kikinda og i dag re-åpner vi Kikindas Plass etter en omfattende renovering og istandsetting. Vi ønsker at Kikindas Plass i Narvik vil være et viktig symbol for Kikinda i fremtiden. Vi håper samtidig at Kikindas Plass blir til glede for byens befolkning, at den faktisk blir brukt på dagtid og skaper liv og røre samt trivsel i sentrum av Narvik.”

Etter høytidelig snorklipp avsluttet LKAB Musikkorps med marsjen “Narvikgutten”.

Logo

Med det grønne skiftet endres forutsetningene for utvikling og vekst. Ny teknologi, nye energibærere, nye produkter og nye tjenester utvikles raskere enn noen gang.

I Narvikregionen har vi særlige konkurransefortrinn knyttet til blant annet fornybar kraft, togforbindelse og svært gode havnefasiliteter som gjør vår region særlig verdifull for å kunne avhjelpe vår globale miljøutfordring og bidra nye arbeidsplasser og vekst lokalt

Konkurranse om fremtidige næringsetableringer og arbeidsplasser er imidlertid svært krevende. Vi
ser blant annet at Norge har tapt til andre land i kampen om de store næringsetableringene. Dersom vår region skal fremstå som attraktiv i konkurranse med andre lokasjoner i Norge og i utlandet vil dette kreve betydelige investeringer i grunnundersøkelser, mulighetsstudier, reguleringer og ikke minst markedsføring og innsalg.

For å styrke våre muligheter går Narvikgården AS, Narvik Havn KF og Nordkraft AS sammen om å stifte selskapet Site Narvik AS.

Vi samler gjennom dette vår utviklingskompetanse knyttet til hav, sjønære operasjoner, logistikk, kraft og eiendom i et selskap for å gjøre vår region mer attraktiv for fremtidsrettede næringsetableringer.

Gjennom Site Narvik AS skal vi identifisere, klargjøre og markedsføre næringsarealer for sjønære og kraftkrevende næringsetableringer. I tillegg til eie og utleie skal selskapet også kunne påta seg ulike roller knyttet til blant annet utredning, planlegging og prosjektering for utviklingsaktører som ønsker å etablere seg i vår region. Dette er en langsiktig satsing og vi er forberedt på at arbeidet vil være tidkrevende. Vi er imidlertid overbevist om at vi både er sterkere og mer utholdende sammen

Bobilparkering

Narvikgården overtok selskapet Fagernesfjellet parkering i november 2019, som en del av utbyggingen av reiselivsanlegget i Fagernesfjellet. De nye parkeringsområdene i Narvikfjellet er stort sett ferdigstilt og omfatter 4 parkeringsområder, med totalt 237 nye parkeringsplasser fordelt på P1 med 114 plasser, P2 med 47 plasser, P3 med 42 plasser og P4 med 34 plasser.

Narvikgården eier og drifter parkeringsanlegget i nært samarbeid med Narvikfjellet og nå har etablert bobilparkering og servicefunksjoner i anlegget. Deler av parkeringsanlegget (P3 og P2) er tilpasset bobilturister og på disse to planene er det strøm for lading av bobil samt avfallshåndtering.
Servicehus med ulike servicefunksjoner er nå åpnet til bruk for våre bobilgjester. Her finner man både toaletter, garderobe med dusj, lite kjøkken og spiseplass. Smittevernregler overholdes og som målsetningen er å tilby en trygg parkering.

I tillegg er det etablert tømmestasjon for gråvann og septik – og vi tør vi si at vi kan tilby tømmimg med Norges flotteste utsikt!

Fagernesfjellet Parkering er registrert på følgende informasjonssider for bobiler og apper:
• www.facebook.com/fagernesfjelletparkering/
• https://bobilplassen.no/skistua-narvik-i-nordland/
• https://www.campercontact.com/en
• App Stellplatz, Fagernesfjellet Parkering

Bobil tømmestasjon

Bobil tømmestasjon

Bobil

Bobil

Frode Kristian Danielsen Troms├ cn

Prosessen med å finne erstatteren til Erik Sommerli har ifølge styreleder i Narvikgården, Børge Edvardsen Klingan, pågått siden tidlig i sommer.

Danielsen er fra Tromsø, men ønsker nå å flytte til Narvik. Danielsen har høyere revisorutdanning fra NHH og er godt kjent i næringslivet i Nord Norge hvor han i vel 20 år som partner har bygget og ledet noen av landsdelens sterkeste kompetansemiljøer innenfor revisjon, rådgivning, advokat og regnskapstjenester.  Danielsen har både i rollen som revisor og rådgiver arbeidet med noen av de største offentlige- og privateide foretakene i landsdelen. I bagasjen har han med seg en sterk faglig kompetanse innenfor forretningsutvikling, juss og økonomi.

Styreleder Edvardsen Klingan beskriver Danielsen som utadvendt, strategisk og utviklingsorientert, med god kjennskap til eiendom og forretningsutvikling. Han oppfattes som kreativ, løsningsorientert og er en sterk pådriver for vekst og utvikling.

– Vi er veldig fornøyd med at Frode Kristian Danielsen har takket ja til stillingen og er sikker på at han i sin rolle som administrerende direktør i Narvikgården AS vil bidra til etablering, trivsel og vekst i vår region avslutter Børge Edvardsen Klingan.

 

IMG

Sparebanken Narvik gir byens befolkning 5 nye lysstolper og 4 nye flaggstenger som monteres på Kikindas plass.

Narvikgården er nå i ferd med å tette taket på Torvhallen for å kunne utvikle bygget videre. I forbindelse med dette arbeidet blir også hele Kikindas plass satt i stand, i samråd med Narvik kommune, Veg og Park. Renovering og oppgradering av Kikindas plass dekkes også av Narvikgården. I tilbudsforespørselen som ble lyst ut var det beskrevet belegningsstein av betong. Dette oppgraderes nå til belegningsstein i granitt, da vi ser for oss en park som vil brukes mye mer i fremtiden.

Det vil nå også monteres 5 nye lysstolper og 4 nye flaggstenger på Kikindas plass. En gave fra Sparebanken Narvik, noe som vil gi en ensartet belysning både i Søndre Torvhalltrapp og på Kikindas plass, samt at det vil være tryggere å ferdes i et opplyst område.

 

 

Medby

 

 • Tomteareal: 150 000 m² 

 • Strategisk beliggenhet for distribusjon i landsdelen 

 • Byggeklare tomter høsten 2019

 • Sentral beliggenhet i Bjerkvik

 • 12 min kjøreavstand til Narvik via Hålogalandsbrua

 

Trykk her for å komme til Medby Næringspark sin hjemmeside

 

Medby

 

Medby

Medby

 

Torvet Web

Narvikgården ønsker å skape et mye åpnere og luftigere område.

I løpet av to måneder skal Kikindas plass renoveres, der en ny utforming er planlagt.

Reparasjoner var nødvendig for å tette taket i det 90 år gamle bygget. I juli ble oppdraget om å tette torghalltaket delt ut etter to runder med anbudskonkurranser utlyst av Narvikgården.

Chirita Betongrehabilitering vant anbudet om å tette taket, og nå er arbeidene igangsatt, sammen med underentreprenører. Alt skal graves bort, før det også bygges opp en park igjen på Kikindas plass, der cirka halvparten av området steinlegges og resterende del får gress. Dette tror vi vil gi et mye åpnere og luftigere område. Endringer gjøres for å få en mer bruksvennlig og åpen park der en også skal kunne drive aktiviteter, som salg fra boder, messer, utstillinger og kanskje også konserter.

Planen er å stenge det nærmeste feltet minst mulig under arbeidsperioden. Taxiparkeringen kan bli redusert i perioder, men der har entreprenør kontakt med Narvik Taxi slik at dette skal gå best mulig for seg.

IMG

Museet inneholder utstillinger som vil vise den rike kjøretøyhistorien til Narvik Automobilselskap.

Hverdagsbiler opp gjennom årene, campingbilisme, miljøer langs vei, busshistorie, drosjehistorie, ferger og bruer. Sentralt i utstillingen vil også bilen Overland fra 1914 stå, maken til den aller første bilen som kom til Narvik.

Blandt småtogene vi du kunne se Ofotbanenen i miniatyr. Småtogklubben i Narvik har møysommelig bygget opp en sentral del av Norges vakreste togtrasé der du kan se både Nordalsbrua, stasjonene på Rombak og Bjørnfjell, rasoverbygg og andre typiske bygninger og steder.

Med hjelp fra Narvikgården, støtte fra enkeltpersoner, firmaer og  klubbens egne midler kan nå alt dette stilles ut for alle som ønsker å se.

Narvik Kjøretøyhistoriske Museum åpnes offisielt av ordfører lørdag 1. juni.

 

Les mer om saken

Narvik Automobilselskap

Småtog i Narvik

Fremover 31.05.19