Rettighetshaver naust/tomt på Nedre Øyra

Naust Nedre Øyra, GNR 41 BNR 420 – GNR 41 BNR 421

Vi søker mulige eiere/rettighetshavere til naust og tomt på Nedre Øyra.

Dette gjelder tomtene GNR 41 BNR 420 og GNR 41 BNR 421, med tilhørende naust.

Tomtene ligger nedenfor det gamle AMO-senteret.

Frist for krav vil være 6 uker fra annonsering den 21.11.23.

Etter det vil naustet bli revet og tomtene solgt.

Eiere og/eller rettighetshavere bes ta kontakt med Narvikgården på
telefon +47 76 97 72 80 eller e-post: post@narvikgaarden.no

 

 

 

Publisert: 20. nov 2023