Narvikgården inviterer til informasjonsmøte

Narvikgården inviterer styret i Taraldsvik Vel og beboere i bydelen Taraldsvik, til informasjonsmøte torsdag 9. februar 2023 kl 18:00.

Møte avholdes i Narviksenterets auditorium «Ragnhild Olstad»-salen, inngang via Narvik Bibliotek og tema for møte er:

  • Informasjon om reguleringsplanene for Taraldsvikjordet
  • Presentasjon av planforslag
  • Spørsmål fra salen

Enkel servering.

Vel møtt!

Publisert: 6. feb 2023