Ny Frydenlundsforbindelse ferdigstilles

I forbindelse med ferdigstillelse av den nye Frydenlundsforbindelsen vil det bli noe redusert fremkommelighet i perioden 22. – 27. oktober, dette gjelder Kirkegata, Framnesveien og Tunneleveien.

Publisert: 22. okt 2021