Søk om sponsormidler, frist 1. oktober 2021

Foto | HES

Vi støtter for å bidra til trivsel gjennom et levende idretts-, frilufts- og kulturliv i Narvik kommune og bidrar hvert år med støtte til lag, foreninger, aktiviteter og arrangementer som skaper positivitet og god markedsføring i og for Narvik kommune.

Følg linken for mer informasjon og søknadsskjema

Søknadsfrist 1. oktober 2021.

Publisert: 1. sep 2021